11. Arqueologia, paleografia, rotlles del Mar Mort, cronologia


Ancient Texts Relating to the Bible (West Semitic Research Project, vegeu la pàgina 3). http://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/educational_site/ancient_texts/.— Amb reproduccions d'inscripcions. [Últ. visita 01.11.2011]

Archeological Excavations in Israel (Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel). http://www.mfa.gov.il/.— Llista de les excavacions projectades per a la propera campanya perquè s'hi puguin apuntar voluntaris. Després d'entrar al web, cal seguir els enllaços: History of Israel > Early History/Archeology. [Últ. visita 01.11.2011]

Archaelogical Excavations Relating to Jewish History (The Dinur Center for Research in Jewish History, The Hebrew University of Jerusalem). http://jewishhistory.huji.ac.il/links/Archaeology.htm. [Últ. visita 01.11.2011]

The Bible and Interpretation (Mark Elliott, and Pat Landy). http://www.bibleinterp.com/.— Dedicated to delivering the latest news, features, editorials, commentary, archaeological interpretation and excavations relevant to the study of the Bible for the public and biblical scholars. [Últ. visita 01.11.2011]

The Biblical Archeology Society (Washington). http://www.biblicalarchaeology.org/. [Últ. visita 01.11.2011]

Calendar (HaReshima). http://www.hareshima.com/Resources/calendar.asp.— Enllaços a webs sobre el calendari jueu, en el portal HaReshima (vegeu la pàgina 2). [Últ. visita 01.11.2011]

DeadSeaScrolls.Org (Peter Flint, Canada Research Chair in Dead Sea Scrolls Studies). http://www.deadseascrolls.org/.— Lloc web dedicat a l’estudi dels rotlles del Mar Mort. [Últ. visita 07.01.2012]

NOU! The Digital Dead Sea Scrolls (The Israel Museum, Jerusalem). http://dss.collections.imj.org.il/.— El Projecte Digital dels Rotlles del Mar Mort permet a l’usuari examinar i explorar els més antics mansucrits de l’època del segon temple amb un detall que fins ara no havia estat possible. Amb el suport tecnològic de Google, el nou lloc web ofereix accés a imatges dels rotlles en alta resolució, cercables i de càrrega ràpida, així com també a vídeos explicatius i informació del context històric dels textos. De moment s’han digitalitzat cinc rotlles. [Últ. visita 07.01.2012]

The Dinur Center for Research in Jewish History (The Hebrew University of Jerusalem). http://www.dinur.org/resources/. [Últ. visita 01.11.2011]

Evolution of Alphabets (Robert Fradkin, Universitat de Maryland). http://www.wam.umd.edu/~rfradkin/alphapage.html. [Últ. vista 01.11.2011]

Great Isaiah Scroll (Fred P. Miller, dins el web de MoellerHaus Publisher). http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm.— Facsímil, traducció i comentaris. [Últ. vista 01.11.2011]

An Index of Archeologichal Sites in Israel (Ministery d’Afers Exteriors d’Israel). http://www.mfa.gov.il/.— Després d'entrar al web, cal seguir els enllaços: History of Israel > Early History/Archeology. [Últ. visita 01.11.2011]

InscriptiFact. An Image Datafase of Inscriptions and Artifacts (Universitat de Califòrnia del Sud; West Semiic Research). http://www.inscriptifact.com/. — «Base de dades dissenyada per a permetre l’access per mitjà d’Internet a imatges en alta resolució d’inscripcions antigues dels mons de l’Orient Pròxim i el Mediterrani.» [Últ. visita 02.11.2011]

Inscriptions of Israel/Palestine (Michael L. Satlow, Scholarly Technology Group, Universitat Brown). http://www.stg.brown.edu/projects/Inscriptions/.— Aquest «projecte pretén construir una base de dades accessible per mitjà d’Internet de les inscripcions publicades d’Israel/Palestina que daten des de ca. 500 aC fins al 614 dC.» [Últ. visita 01.11.2011]

The So-Called ‘Jehoash Inscription’ (Associazione Orientalisti). http://www.orientalisti.net/contributipubblicazioni/ioash. [Últ. visita 01.11.2011]

The Institute of Egyptian Art and Archaeology (Universitat de Memfis). http://www.memphis.edu/egypt/. [Últ. visita 02.11.2011]

K. C. Hanson's Collection of West Semitic Documents (Eugene, Oreg.). http://www.kchanson.com/ancdocs/westsem/westsem.html. [Últ. visita 02.11.2011]

Kakuach. Hebrew Date Converter. . http://www.kaluach.org/. [Últ. visita 02.11.2011]

Links to Ancient Near Eastern Web Sites (Gary Greenberg). http://ggreenberg.tripod.com/ancientne/links.html.. [Últ. visita 02.11.2011]

The Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature (Universitat Hebrea de Jerusalem). http://orion.mscc.huji.ac.il/. [Últ. visita 02.11.2011]

The Sacred Calendar of the God of Israel (David B Loughran, Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland). http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/saccal/calbook/. [Últ. visita 02.11.2011]

Two Jewish Calendars (Alan D. Corré, Universitat de Wisconsin-Milwaukee). https://pantherfile.uwm.edu/corre/www/calendars.html. [Últ. visita 01.11.2011]


Torna a l'índex | English version