12. Biblioteques i textos electrònics en línia: enciclopèdies, bíblies, literatura hebrea, comentaris, estudis...

S'hi inclouen alguns textos que, a més de ser llegits o consultats, o descarregats, poden ser escoltats a través dels altaveus de l'ordinador. En el cas dels textos bíblics, indiquem si hi ha possibilitat de cerca a través de mots o frases. Cap d'aquestes edicions bíbliques no ofereix unes possibilitats de cerca per a l'estudi seriós del text bíblic que s'acosti ni remotament a les que ofereixen programes com BibleWorks o Accordance (vegeu la pàgina 30), tot i les qualitats innegables i la utilitat, a un altre nivell, de «Blue Letter Bible».

A Page from the Babylonian Talmud (Eliezer Segal, Universitat de Calgary, Canadà). http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html.

A Site Inspired by the Encyclopedia of New Testament Textual Criticism (Robert B. Waltz). http://www.skypoint.com/~waltzmn/.— Articles d'enciclopèdia i enllaços.

The Aleppo Codex (George S. Blumenthal Foundation). http://www.aleppocodex.org/.— Excel·lents facsímils, amb zoom. [28.03.2005]

ARTFL Project. Multi-lingual Bibles (Universitat de Chicago). http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/.— Quatre versions bíbliques (Vulgata sense deuterocanònics, alemanya de Luter, francesa de Louis Segond i King James Version, cercables per text i amb els capítols enllaçats).

Audio Bible Online. http://www.audio-bible.com/.— Lectura i audició del text de la King James Version. Localització del text per llibre i capítol.

Audio Scriptures International. http://www.audioscriptures.org/.— Audició del text bíblic en diverses llengües, entre les quals l'original hebreu. [13.02.2005]

Bible de Jérusalem (dins del web Tradere, de l'ordre dels dominicans). http://www.tradere.org/biblio/bdj/.— Sense notes ni possibilitat de cerca per text.

Bible en hébreu. Anastésontai (Didier Stadelmann, Crissier, Suïssa). http://www.anastesontai.com/.— Text hebreu vocalitzat, sense possibilitat de cerca per text. Format Unicode. Descarregable. Pàgina introductòria en francès, anglès, castellà i alemany, a escollir.

La Bible. Traduction Œcuménique de la Bible (TOB), 1a ed. 1975-1976 (dins del web Tradere, de l'ordre dels dominicans). http://web.archive.org/web/20031202232610/http://www.tradere.org/biblio/tob/index.htm.— Sense notes ni possibilitat de cerca per text. [Últ. visita 07.03.2017]

Bible Study Tools (Crosswalk.com). http://www.biblestudytools.net/.— Bíblies en llengües originals i traduccions (amb cerca per text), comentaris, concordances, diccionaris, enciclopèdies i altres textos (Flavi Josep, per exemple), enllaços. Tot en línia.

Bible.com - Online World (Christ Unlimited Ministries). http://www.bible.com/.— Enllaços a moltes bíblies en línia (catorze d'angleses i d'altres en diverses llengües), algunes en àudio i algunes que admeten cerca per text.

BibleGateway (A service of Gospel.com net). http://bible.gospelcom.net/.— Seixata-set versions bíbliques consultables en línia i amb cerca per text en trenta-una llengües diferents (dinou versions angleses, dues de franceses, tres d'italianes, set de castellanes, etc.). [26.03.2005]

BibleSearch (American Bible Society). http://bibles.org/.— Bíblies en moltes llengües, inclosa la Bíblia Catalana Interconfessional amb el text revisat de la 12a edició (2008). De moment, aquesta versió no té possiblitat de cerca per paraules. [Últ. visita 03.01.2013]

Bíblia Catalana Interconfessional (BCI, 12a edició, 2008) (Associació Bíblica de Catalunya). http://www.bci.cat.— Cerca per referència (llibre, capítol i verset), paraules (que poden estar truncades per davant, pel mig o per darrere) o frases. Vocabulari. [Últ. visita 25.11.2013]

Bíblia Catalana Interconfessional (BCI, 8a edició, 2001) (Associació Bíblica de Catalunya & Biblija.net). http://www.abcat.org/bci/index.html.— Cerca per referència (llibre, capítol i verset), paraules (que poden estar truncades per davant o per darrere; es poden fer combinacions de paraules) o frases. Índex de seccions i perícopes, a partir del qual es pot localitzar fàcilment el text cercat. Possiblitat de posar el text en paral·lel amb el d'altres versions bíbliques. Present a Internet des de març del 2004. [04.02.2005]

Bíblia de Montserrat (edició manual de 1970). http://www.bibliotecademontserrat.net/catala/exposiciones.htm/ o bé http://www.lluisvives.com/index.shtml.— De moment, només el Pentateuc, en versió que no permet cerques de text. [03/12/2004]

La Bíblia del 2000 (Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya). http://www.ibecat.org/BIBLIA/index.htm.— Primera versió catalana de la Bíblia penjada a Internet (gener del 2004). Text bíblic i mapes. Sense possiblitat de cerca per mots o frases.

The Biblical Manuscripts Project (Religion and Technology Center, afililiat a la Emory University, Atlanta, Ga.). http://purl.org/BibleMSS o bé http://209.19.227.169:8080/.— Manuscrits bíblics i edicions antigues escanejats o transcrits.

Biblija.net = La Bíblia a Internet (Societat Bíblica d'Eslovènia). http://www.biblija.net.— Prop d'una vintena de versions bíbliques en diverses llengües modernes, a més de la Vulgata: català (Bíblia Catalana Interconfessional), castellà, francès, alemany, rus, holandès, eslovè. Algunes amb notes. Cerca per referència (llibre, capítol i verset), paraules (que poden estar truncades per davant o per darrere, i es poden combinar de diverses maneres) o frases. Índex de seccions i perícopes, a partir del qual es pot localitzar fàcilment el text cercat. Possiblitat de posar en columnes paral·leles diverses versions bíbliques. [04/02/2005]

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (Universitat d'Alacant i Institut Joan Lluís Vives). http://www.lluisvives.com/index.shtml.— Seguiu els enllaços: Catàleg > 2.Religió. Teologia > 22. La Bíblia. La Sagrada Escriptura. Pentateuc de la Bíblia de Montserrat, edició manual de 1970, Compendi historial de la Bíblia traduït del provençal per Guillem Serra, 1451. [03/12/2004]

Blue Letter Bible. http://www.blueletterbible.org/.— King James Version amb cerca per mots (truncats o no ) i frases. Enllaç amb text hebreu i grec (incloent-hi el dels LXX) interlineals i nombres Strong. Enllaços amb vuit versions angleses, diccionaris, comentaris, mapes, himnes, gravats, etc.

The Catholic Ecyclopedia (1913). http://www.newadvent.org/cathen/.— Hi ha versió espanyola en curs d'elaboració (veg. Enciclopedia Católica). [03/02/2005]

CETH (Center for Electronic Texts in the Humanities, Universitat Rutgers, N. J.). http://www.ceth.rutgers.edu/.— Amb enllaços a altres centres de textos electrònics.

Christian Classics Ethereal Library. http://www.ccel.org/.— Biblioteca electrònica d'obres de domini públic. Entre altres textos, inclou The world wide encyclopedia of Christianity (en formació), que integra diversos diccionaris i enciclopèdies (actualment: Easton's Bible dictionary; Torrey's topical textbook; Elwell, Dictionary of Christian theology; Catholic encyclopedia) i The world wide study Bible, que en cada capítol del text bíblic ofereix diferents versions, en text i en àudio, comentaris, etc.

The Clementine Vulgate Project. http://http://vulsearch.sourceforge.net/.— Accés en línia gratuït al text complet de la Vulgata clementina (1598). El text es pot consultar, fer-hi cerques i descarregar en línia. També: VulSearch 4.2: programa gratuït descarregable per a consultar la Vulgata clementina en paral·lel amb la versió anglesa Douay–Rheims amb facilitats per a la cerca en les dues versions, punts, diccionari llatí integrat, etc. [Últ. visita 05.02.2013]

Color-Coded Luke (James D. Tabor). http://www.uncc.edu/jdtabor/luke.html.— El text de l'Evangeli segons Lluc acolorit per distingir les fonts: font Q, Marc, material propi de Lluc. [04/02/2005]

The Comprehensive Aramaic Lexicon (Stephen A. Kaufman, Joseph A. Fitzmyer i Michael Sokoloff; seu al Hebrew Union College de Cincinnati). http://cal1.cn.huc.edu/.— Textos dels targums, transliterats i en caràcters arameus.

Corpus dei Manoscritti Copti Letterari (Unione Accademica Nazionale, & al.; dir. Tito Orlandi). http://cmcl.let.uniroma1.it/.— Reproducció dels manuscrits, edicions diplomàtica i crítica, traducció a l'italià, índexs de mots, etc. Història de la literatura copta. Bibliografia. Eines gramaticals. Per subscripció de pagament.

Daf Yomi (Los Angeles, Calif.). http://www.dafyomi.org/.— Recursos per a l'estudi de la pàgina diària del Talmud, segons el programa (d'una duració de set anys i mig) iniciat per Meir Shapiro el 1923. Lliçons en anglès de Rav Grossman (Los Angeles), que es poden escoltar en línia o descarregar en format MP3 or WMA. Text imprès del Talmud.

DataJEM. The Database of Jewish Educational Materials (The Jewish Agency for Israel). http://www.jajz-ed.org.il/datajem/.

Diatheke Online Bible. http://bible.gotjesus.org/.— Textos originals i moltes versions en format Unicode i cercables en línia, per mots i frase. Diccionaris i comentaris.

The Digital Genizah. Torah Jewish learning, Talmud, Divrei Torah, Tanach, Targum, Genesis. Mishneh, Gemara, Jewish Search Engines (Mark C. Bassell). http://www.uscj.org/metny/middletown/TORAH.HTM.— Pàgina d'enllaços.

Domuni. Portail des Sciences Humaines et Religieuses (Tolosa de Llenguadoc). http://www.domuni.org/.

E-Daf. http://www.e-daf.com/.— Text complet del Talmud (edició de Vilna), escanejat i en format GIF. [04/02/2005]

Early Christian Writings (Peter Kirby). http://www.earlychristianwritings.com/.— Textos dels dos primers segles, amb traduccions i comentaris: Nou Testament, Flavi Josep, literatura apòcrifa i gnòstica, pares de l'Església.

Electronic Resources for Religious Studies (Fondren Library, Electronic Text Center, Universitat Rice, Houston, Tex.). http://www.rice.edu/fondren/etext/resources/religion.html.— Enllaços comentats a textos en línia, bibliografies i altres recursos d'Internet.

Enciclopedia Católica. http://www.enciclopediacatolica.com/.— Versió a l'espanyol, en curs d'elaboració, de The Catholic Encyclopedia (vegeu més amunt). [03/02/2005]

NOU! Encyclopaedia Judaica. Ed. Michael Berenbaum i Fred Skolnik. 2a ed. Detroit: Macmillan Reference, 2007. 22 vols. eISBN 978-0-02-8659-28-2. http://go.galegroup.com/ps/infomark.do?action=interpret&u=imcpl1111&source=gale&eisbn=0028660978&prodId=GVRL&userGroupName=imcpl1111&type=aboutBook&version=1.0&authCount=1.— «Ofereix una visió exhaustiva i organitzada del coneixement i la vida jueus des del període del segon temple fins a l’Estat contemporani d’Israel, des de la literatura rabínica fins a la literatura moderna ídix, des de la càbala fins al judaisme americà, i des des del zionisme fins a la contribució dels jueus a les cultures del món.» Possibilitats de cerca dins el contingut dels articles, de llegir-los i imprimir-los en PDF i d’escoltar-los. [Últ. visita 23.02.2011]

ETANA, Electronic Tools and Ancient Near Eastern Archives (American Oriental Society, Case Western Reserve University, Society of Biblical Literature, & al.). http://www.etana.org/.— Molts textos en facs�mil digitalitzats en format PDF i altres formats.

Fundación Épsilon (Editorial El Almendro, Còrdova). http://www.elalmendro.com/epsilon/portada.htm.— Comentaris abundants a les lectures de la litúrgia catòlica, textos sobre Palestina en temps de Jesús, articles sobre el Nou Testament, enllaços, etc. Tot en línia. [04/02/2005]

Garbini, Giovanni. The Aramaic inscription of Tel Dan. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5210/tel_dan.htm.— Article.

Garbini, Giovanni. Biblical Aramaic. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5210/bibarama.htm.— Article.

Glossary of terms related to Judaism (preparat per Robert A. Kraft, Universitat de Pennsilvània, i altres). http://philo.ucdavis.edu/zope/home/bruce//RST23/gloss.html.

Greek/Latin New Testament Audio Readings (J. Simon, Austin, Tex.). http://www.greeklatinaudio.com/mp3dl.htm.— Textos del Nou Testament grec i de la Vulgata llegits; els textos grecs, segons la pronunciació del grec modern.

Greek New Testament (Tony Fisher). http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/.— Cerca per llibre i capítol i per mot (forma o arrel).

Hebrew Alphabet (part del web Judaism 101, de Tracey Rich; vegeu la pàgina 12). http://www.jewfaq.org/alephbet.htm. [04/02/2005]

The Hebrew Text of the Tanach (dins el servidor Shamash; vegeu la pàgina 2). http://shamash.org/tanach/text.html.— Enllaços, comentats, a diferents llocs on es pot consultar en línia o descarregar aquest text.

Interlinear Study Bible (dins Bible Study Tools). http://www.biblestudytools.net/InterlinearBible/.— Inclou els textos originals hebreu i grec. Cerca per mots.

International Bible Society (cristians evangèlics). http://www.gospelcom.net/ibs/ (pàgina en espanyol: http://www.gospelcom.net/ibs/sp/).— Apartat «Online Scriptures». [04/02/2005]

Internet Christian Library (abans Institute of Christian Leadership). http://www.iclnet.org/.— Un dels millors llocs web per a trobar literatura relacionada amb la Bíblia a Internet.

Jewish Encyclopedia.com. http://www.jewishencyclopedia.com/.— Contingut complet de The Jewish Encylopedia. 12 volums. Nova York, 1901-1906. En procés de posar-la al dia.

Jerusalem Perspective Online. http://www.jerusalemperspective.com/.— Ofereix una col·lecció d'articles sobre Bíblia i judaisme en línia. Només alguns complets.

Jewish Publication Society Bible (1917). http://www.breslov.com/bible/.— Text anglès i text hebreu consultables en línia. Cerca per text en construcció.

The Jewish Virtual Library (America-Israeli Cooperative Enterprise). http://www.us-israel.org/.— Més de sis mil articles i dos mil fotografies sobre diferents aspectes del judaisme.

Judaism 101 (Tracey Rich). http://www.jewfaq.org/alephbet.htm.— Mena de petita enciclopèdia judaica ortodoxa en línia.

Lire la Bible, net. Lire, écouter et étudier la Bible. Traductions. http://lire.la-bible.net/les-traductions.— Conté, sense possibilitat de cerca per text: La Bible Parole de Vie. La Nouvelle Bible Segond. La Bible en français courant. La Colombe. Traduction Œcuménique de la Bible (2010). Louis Segond 1910. King James. Reina-Valera. [Últ. visita 07.03.2017]

Logos. Multilingual E-Translation Portal (M�dena, Itàlia). http://www.logos.it/.— Diccionari interactiu en línia de diverses llengües, amb definicions, citacions, so, etc. Inclou l'hebreu.

Ma'agar Sifrut ha-Qodeš. (‘Base de dades de Literatura Sagrada'; dins el servidor Snunit, vegeu la pàgina 2). http://www1.snunit.k12.il/kodesh/ o bé http://kodesh.snunit.k12.il/.— Textos en hebreu: Bíblia hebrea i versió aramea (Targum), Talmud de Jerusalem i Babilònic, Tosseftà, Mišne Tora de Maimònides.

Mechon Mamre (Jerusalem). http://www.mechon-mamre.org/.— 1. Sobre l'obra Mišne Tora de Maimònides; text hebreu i versió anglesa. 2. Enciclopèdia bàsica de judaisme, en anglès. 3. Bíblia hebrea, segons el còdex d'Alep, en quatre versions diferents (vocalitzada sense accents, en escriptura plena, en escriptura defectiva, en paral·lel amb la versió anglesa de la Jewish Publication Society, 1917). 4. Mixnà, Talmud de Jerusalem, Talmud de Babilònia, Tosseftà.

Metalogos. Coptic Gospels of Thomas, Philip and Truth (Ecumenical Coptic Project, Atenes). http://www.metalog.org/.— Textos de Nag Hammadi. Introducció i textos en anglès i en castellà.

Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel. http://www.israel.org/mfa/.— Informació sobre els diversos àmbits de la cultura jueva: història, literatura, ciència, art, etc. Text diponible també en castellà, francès, portuguès i alemany. Vegeu les pàgines "Facts about Israel", "Jerusalem-Capital", "History of Israel", etc. [13.02.2005]

Mr. Smith's Talmud Page. Llista de les referències a la Bíblia en el Talmud. http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5680/talmud.htm.

My Hebrew Dictionary (Jacob Richman). http://www.dictionary.co.il/.— Diccionari anglès-hebreu, amb els termes classificats per temes.

Navigating de Bible II. Online bar/bat mitzvah tutor (World ORT Union, vegeu la pàgina 2). http://www.bible.ort.org/.— Calendari, atles, traducció anotada del text bíblic i altres recursos per a la preparació del Bar-Mitsvà. Destaca l'apartat «Torah», en què es presenta el text del Pentateuc disposat per paraixot, en escriptura vocalitzada i sense vocalitzar, acompanyat d'una traducció i de notes; fent clic en les icones en forma d'altaveu es pot sentir amb molt bona qualitat acústica la cantil·lació del text. Text de les pàgines a escollir entre castellà, anglès o rus. [04/02/2005]

The Net Bible. New English Translation. http://www.bible.org/netbible/.— Excel·lent nova traducció bíblica a l'anglès, acompanyada de bones notes i mapes. També es pot descarregar el text en format HTML i està inclosa en els programes BibleWorks i Libronix (Logos Bible Software) (vegeu la pàgina 30).

Noncanonical Homepage (Westley Center Online, Northwest Nazarene University). http://wesley.nnu.edu/noncanon.htm.— Deuterocanònics, apòcrifs de l'Antic Testament i del Nou Testament, primers pares de l'Església.

Nou Testament grec. Format Unicode (motor de cerca de George Tsoulouhas). http://www.gospel.gr/.— Cerca per text (arrels). Text de les pàgines en grec.

Nova Vulgata. Bibliorum Sacrorum Editio (Vaticà). http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html.— Sense cerca per text.

Old Testament Life and Literature (Gerald A. Larue, 1968). http://www.infidels.org/library/modern/gerald_larue/otll/.

On-Line Texts Related to Biblical Study (Alan Humm, Universitat de Pennsilvània). http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Resources/Texts/.— Bíblia, textos de l'Orient Pròxim antic, Apòcrifs, textos de Qumran, credos de l'Església primitiva, literatura rabínica, etc.

The Online Jewish Library (Efi Weiss). http://hobbes.jct.ac.il/efi/torah.html.— Informació sobre la Bíblia i altra literatura religiosa jueva. Enllaços a la Bíblia hebrea, el Talmud i a d'altres textos, en hebreu.

Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament. http://www.peshitta.org/.— Web amb seu en un servidor de la comunitat assíria. Arxius en format PDF (Acrobat Reader).

Peshitta.net (Nasrani Bible Society). http://www.peshitta.net/.— Nou Testament siríac (edició de la Societat Bíblica Britànica i Estrangera, 1905) en format Unicode.

Perseus Project (Gregory Crane, Universitat Tufts, Medford, Mass.). http://www.perseus.tufts.edu/.— Textos grecs antics amb enllaços morfològics a eines textuals i traduccions a l'anglès. Tot gratuït. [04/02/2005]

Rashi (Russell Hendel). http://www.rashiyomi.com/ o bé http://shamash.org/rashi/.— Sobre el rabí francès dels segles xi-xii Xelomó Yishaqí o Raixí.

Sacred Texts (J. B. Hare). http://www.sacred-texts.com/.— Inclou un apartat sobre judaisme: Bíblia hebrea en format Unicode, versió anglesa de la Jewish Publication Society (1917), Talmud en versió anglesa, Louis GINZBERG: Legends of the Jews (1909), etc.

Scriptures.com (M. A. Markham). http://www.scriptures.com/.— Inclou enllaços a bíblies en línia (algunes cercables per text) i en format àudio.

Šira `Ivrit `al ha-Rešet (Ron Gill). http://members.tripod.com/~rongill/hebpoems.html.— Poesia hebrea. Enllaços.

Širešet (dins el servidor de Snunit, vegeu la pàgina 2). http://www.snunit.k12.il/shireshet/.— Poesia contemporània en hebreu.

Study Resources (Red Chute Church of Christ). http://www.homestead.com/redchutechurchofchrist/resources.html.— Enllaços a bíblies, diccionaris, concordances, mapes,etc.

The Tanach Page (Institute of Practical Bible Education, dins el web de la Internet Christian Library). http://www.iclnet.org/pub/resources/text/ipb-e/tanach/ipbe-tn.html.— Text hebreu sense vocalitzar. Sense programa de cerca.

The Taylor–Schechter Genizah Research Unit (Biblioteca de la Universitat de Cambridge). http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter/.— Informació sobre el fons i reproduccions d'alguns manuscrits.

The Unbound Bible (Universitat Biola, La Mirada, Ca.). http://unbound.biola.edu/.— Es poden fer cerques per text en deu versions angleses, en el text hebreu i en el text grec.

Thesaurus Linguae Graecae (Universitat de Califòrnia, Irvine, Ca.). http://www.tlg.uci.edu/.— Cal subscripció de pagament.

Traduction œcuménique de la Bible (TOB), 2a ed. 2010. Vegeu, més amunt: Lire la Bible.

Unicode/XML Tanach (J. Alan Groves Center for Advanced Biblical Research). http://www.tanach.us/Tanach.xml.— Versió electrònica del còdex de Leningrad mantinguda pel Westminster Hebrew Institute, en format Unicode. [30.07.2009]


Torna a l'índex | English version