13. Textos bíblics descarregables (en llengües originals i traduccions)

Incloem en aquesta pàgina textos bíblics que no es poden consultar en línia (a diferència dels de la pàgina 10); cal baixar un arxiu del servidor al propi ordinador i llavors obrir-lo amb el programa adequat al format del text. Els textos bíblics que van acompanyats d'un programa de concordances electròniques estan inclosos en la pàgina 29. Molts dels textos inclosos en la pàgina 12 també es poden descarregar.

Biblia Hebraica Westmonasteriensis (Westminster Hebrew Institute). http://whi.wts.edu/WHI/Members/klowery/eL/index_html.— Text hebreu/arameu de la Bíblia basat en el còdex Leningradensis, en format Unicode. Versió alfa. [13.02.2005]

Center for Computer Analysis of Texts (Universitat de Pennsilvània). http://ccat.sas.upenn.edu/teachtech/about-ccat.html o, directament: http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/.— Text hebreu/arameu de la Bíblia, text grec dels Setanta en format electrònic transliterat. Versió amb els dos textos en paral·lel. Versió analitzada morfològicament. Versió dels Setanta amb variants. Versió llatina de la Vulgata. Els textos hebreus i grecs es poden convertir a caràcters hebreus i grecs fent servir els tipus de lletra del Summer Institute of Linguistics i el programa de conversió que se subministra amb aquests tipus de lletra (Consistent changes). [13.02.2005]

The Clementine Vulgate Project. http://http://vulsearch.sourceforge.net/.— Accés en línia gratuït al text complet de la Vulgata clementina (1598). El text es pot consultar, fer-hi cerques i descarregar en línia. També: VulSearch 4.2: programa gratuït descarregable per a consultar la Vulgata clementina en paral·lel amb la versió anglesa Douay–Rheims amb facilitats per a la cerca en les dues versions, punts, diccionari llatí integrat, etc. [Últ. visita 05.02.2013]

The Net Bible. New English Translation. http://www.bible.org/netbible/.— Excel·lent nova traducció bíblica a l'anglès, acompanyada de bones notes. També es pot consultar en línia i està inclosa en els programes BibleWorks i Libronix (Logos Bible Software) (vegeu la pàgina 30). [13.02.2005]

Hebrew Scriptures in Unicode (Linguist's Software). http://www.linguistsoftware.com/bhsu.htm.— Qualitat excel·lent. De pagament. [13.02.2005]

The Oxford Text Archive (Universitat d'Oxford). http://ota.ahds.ac.uk/.— Entre altres textos, s'hi pot trobar el text Michigan-Claremont de la BHS i el text grec dels LXX. Són els mateixos textos que es poden obtenir també del Center for Computer Analysis of Texts (vegeu més amunt). L'edició de 1989 del manual redactat l'any 1982 per al text Michigan-Claremont de la BHS es pot trobar en http://wts.edu/hebrew/whmcodemanual.html (Westminster Hebrew Institute). [13.02.2005]

Scriptures.com (M. A. Markham). http://www.scriptures.com/.— Inclou enllaços a bíblies descarregables. [13.02.2005]

The Unbound Bible (Universitat Biola, La Mirada, Ca.). http://unbound.biola.edu/.— Textos en les llengües originals (incloent-hi el Nou Testament grec de Stephanos,1550, de Scrivener,1894, i de Westcott-Hort), versions antigues, moltes versions modernes (diverses castellanes, Nou Testament en basc, etc.). Alguns textos, en format Unicode (UTF8; vegeu la pàgina 23 sobre aquest format). Els menús de les pàgines es poden visualitzar en castellà. [13.02.2005]


Torna a l'índex | English version