En construcció

14. On-line elecronic journals and newsletters

a) Pàgines amb llistes d'enllaços a revistes electròniques

NEW! Internet Theology Resources: Online Theology-Related Periodicals (Elizabeth T. Knuth). http://www.users.csbsju.edu/~eknuth/itr/jour.html.— Links to more than one hundred online periodicals. [24.06.2005]

Journals Relating to Jewish History (Universitat Hebrea de Jerusalem, The Dinur Center for Research in Jewish History, The Jewish History Research Center). http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Journals.htm.— Not all of them online. [11.05.2005]

List of E-Journals (American Theological Library Association, Chicago, Ill.). http://www.atla.com/member/librarians_tools/e-journals.html.— Inclou una llarga llista de revistes electròniques, bona part de les quals de temes bíblics, judaics, d'Orient antic, etc. També, enllaços a altres llistes de revistes electròniques.

Online Journals (Biblical Studies on the Web). http://www.bsw.org/index?l=30.— Llista força completa, amb enllaços. S'hi indica el lloc de publicació de la revista, si està totalment digitalitzada o no, si és d'accés lliure o restringit, etc.

b) Subscripcions a col·leccions de revistes

ATLA Serials (ATLAS; American Theological Library Association, Chicago, Ill.). http://www.atla.com/products/products.html i http://www.atla.com/products/titles/titles_atlas.html.— Subscripció de pagament. Accés a més de 90.000 articles (febrer del 2003) publicats des de l'any 1949 fins a l'actualitat en més de cinquanta revistes de teologia, algunes de les quals especialitzades en Bíblia o judaisme (Biblical Archaeologist, Catholic Biblical Quarterly, Hebrew Union College Annual, Journal for the Study of the New Testament, Journal for the Study of the Old Testament, Journal of Biblical Literature, Near Eastern Archaeology, Novum Testamentum, Vetus Testamentum...). [11.04.2005]

c) Alguns exemples de revistes electròniques

Biblica (Pontificio Istituto Biblico, Roma). http://www.bsw.org/project/biblica/ o bé http://biblica.bsw.org/.— Totalment en format electrònic des de l'any 1998.

Be-Khol Derakhekha Da`ehu. Ketav-`Et Le-`Inyiane Tora u-Mada`= BDD. Journal of Torah and Scholarship (Universitat de Bar-Ilan, Israel). http://www.biu.ac.il/JH/BDD/index.shtml.— Publicada només en format electrònic. En hebreu. Sumaris en anglès.

Hugoye: Journal of Syriac Studies (Beth Mardutho: The Syriac Institute, New Jersey). http://syrcom.cua.edu/Hugoye/.— Només en format electrònic.

Ioudaios Review (Universitat Lehigh, Bethlehem, Pa.). http://listserv.lehigh.edu/lists/ioudaios-review/. — Només en format electrònic. Sobre el període grecoromà.

Jewish Studies Newsletter (Jewish Studies Network, afiliada a Hebrew College i Shamash). http://www2.h-net.msu.edu/~judaic/.

Journal of Biblical Literature (Society of Biblical Literature). http://www.sbl-site2.org/Publications/JBL/.— Accessible en línia a partir del volum de l'any 2000 als membres de la Society of Biblical Literature.

Journal of Hebrew Scriptures (Universitat d'Alberta, Canadà). http://www.arts.ualberta.ca/JHS/ o bé http://purl.org./jhs/.

Review of Biblical Literature (Society of Biblical Literature). http://www.bookreviews.org/.— Crítiques de llibres. Consulta gratuïta per Internet. Versió impresa per subscripció de pagament.

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism (ATLA. Center for Electronic Resources in Theology and Religion, Stone Mountain, Ga.). http://rosetta.atla-certr.org/TC/TC.html.— Només en format electrònic.


Back to contents | Versió en català