16. Bibliografies

Convé consultar també els catàlegs de biblioteques indicats en la pàgina 17. Per a la temàtica bíblica és molt útil el CD-ROM amb el catàleg de l'École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem (pàgina 31).

American Theological Library Association (Chicago, Ill.). http://www.atla.com/about.html.— Disposa d'importants recursos bibliogràfics sobre teologia i Bíblia. L'«Atla Religion Database» és una gran base de dades amb més d'un milió dues-centes mil fitxes (febrer del 2003) d'articles de teologia. Consultable en línia o per mitjà de CD-ROM. De pagament. Vegeu especialment l'«ATLA Serials» a la pàgina 14, apartat b.

Bibliographie biblique informatisée de Lausanne (BiBIL; Institut Romand des Sciences Bibliques). https://wwwdbunil.unil.ch/bibil//bi/fr/bibilhome.html.— Especialment interessant perquè té fitxats no solament llibres sinó també tots els articles d'una sèrie de revistes que es reben al centre. Menús en francès oen anglès. [04/02/2005]

Bibliographie zu Jesus Sirach (pàgina de Franz Böhmisch). http://www.animabit.de/bibel/sirbibA.htm.— Bibliografia sobre el llibre del Siràcida o Eclesiàstic.

The Edinburgh Ras Shamra Project (Universitat d'Edimburg). http://www.ed.ac.uk/~ugarit/.— Inclou informació bibliogràfica sobre Ugarit.

Israel Union List of Serials (ULS-Israel). http://libnet.ac.il/~libnet/uls/ulsinfo.htm.— Llista i fitxa completa de més de cent mil títols de revistes que es troben en cent setanta biblioteques israelianes. Admet cerques amb text hebreu. Sistemes telnet i WWW (Unicode; no cal instal·lar cap font hebrea especial).

ISBN, Agència espanyola. http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html.— S'hi poden cercar tots els llibres publicats a l'Estat espanyol des del 1972. [18.02.2005]

Journals Relating to Jewish History (Universitat Hebrea de Jerusalem). http://www.hum.huji.ac.il/dinur/links/Journals.htm.— Alguns, consultables en línia.

Midrash Bibliography (Hebrew Union College). http://huc.edu/midrash/.

Multi Library Search (Biblical Studies on the Web, vegeu l'apartat 3). http://www.bsw.org/index?l=60.— Cercador d'articles bíblics en línia i altra bibliografia bíblica.

Newsletter for Targumic & Cognate Studies. http://targum.org/ o bé http://www.tulane.edu/ntcs/.— Bibliografia relacionada amb el Targum.

RAMBI (Rešimat Ma'amarim be-Madda`e ha-Yahadut) = Index of Articles on Jewish Studies. http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/infochannels/Catalogs/bibliographic-databases/rambi/Pages/rambi.aspx.— Completíssima bibliografia d'articles publicats en revistes i miscel·lànies. Fins fa pocs anys, només en format imprès. Actualment consultable per Internet a través de WWW i amb el joc de caràcters Unicode (no cal instal·lar cap font hebrea especial). Tota la base de dades, des del primer volum publicat (1966) es troba en línia. [Últ. visita 02.10.2018]

Scripture Resources (Andover-Harvard Theological Library). http://www.hds.harvard.edu/library/guides/refbible.html#bib.

THEOLDI: Theologische Literaturdokumentation der Universität Innsbruck. http://starwww.uibk.ac.at/theologie/.— Inclou articles de revistes. [04/02/2005]

Your Dictionary.com. http://www.yourdictionary.com/.— Llista de diccionaris hebreus i grecs, alguns consultables en línia.


Torna a l'índex | English version