En construcció

17. Catalogues of libraries and archives

Respecte a les bibiblioteques de les universitats catalanes, indiquem solament l'adreça del catàleg col·lectiu, a partir del qual es pot cercar en el catàleg de totes les biblioteques. Pel que fa a les biblioteques israelianes —universitàries i d'altres centres d'investigació—, indiquem només el directori que inclou les diferents adreces.

Andover-Harvard Theological Library. http://www.hds.harvard.edu/library/.— Inclou enllaços a altres biblioteques de Harvard.

Bodleian Library (Universitat d'Oxford). http://www.bodley.ox.ac.uk/.

Biblical Libraries Online (pàgina del lloc BSW). http://www.bsw.org/libraries.ph—. Llista de catàlegs de biblioteques bíbliques consultables per Internet.

Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano). http://www.vaticanlibrary.va/.— With a link to a group of digitized manuscripts. [Last visited 08.02.2013]

Biblioteca de Catalunya (Barcelona). http://www.bcn.cat/. [Last visited 08.02.2013]

Biblioteca de la Universitat de Chicago. http://www.lib.uchicago.edu/e/.— També enllaços a altres catàlegs.

Biblioteca de Montserrat. http://www.bibliotecademontserrat.net/.— Finally, from 29/11/2004 the general catalogue can be consulted on the Internet. Access to more than 300,000 titles, and to some digitalized texts (for the moment: Pentateuc of the Bíblia de Montserrat, manual edition of 1970, and Rule of Saint Benedict, Latin text and Catalan version). [03/12/2004]

Biblioteca Nacional Española (Madrid). http://www.bne.es/. [Last visited 08.02.2013]

Biblioteca Pontificio Istituto Biblico (Roma). http://biblioteca.biblico.it/. [Last visited 08.02.2013]

Biblioteca Universitat Complutense (Madrid). http://www.ucm.es/BUCM/.

Bibliothèque Nationale de France (París). http://www.bnf.fr/. [Last visited 08.02.2013]

The British Library (Londres). http://www.bl.uk/.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (dins el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). http://www.cbuc.es/ccuc/.— Permet cercar alhora en el catàleg de totes les biblioteques universitàries de Catalunya.

Catalogue Collectif d'Études Sémitiques (dins els Catalogues Collectif des Ouvrages, del CNRS, http://dodge.msh-alpes.prd.fr:8001/). http://dodge.msh-alpes.prd.fr:8001/fra/themes/sem.html.— Engloba els catàlegs de l'Institut Catholique de París, de l'Institut d'Études Sémitiques (Collège de France) i de les Facultats de Teologia Catòlica i Protestant de la Universitat d'Estrasburg.

Columbia University Libraries. http://www.columbia.edu/cu/lweb/.

Eureka - Research Libraries Group online. http://autoweb.rlg.org/eurekaweb.html.— Servei en línia per a biblioteques i institucions. Inclou informació de catàlegs de biblioteques de vint-i-cinc països diferents. La cerca es pot fer amb un màxim de dos mots.

Gabriel. Gateway to Europe's National Libraries. http://portico.bl.uk/gabriel/.

Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts (Jerusalem). http://jnul.huji.ac.il/imhm/catalog.htm.— Aquest arxiu conté més de seixanta-mil bobines de microfilms de manuscrits hebreus, que representen més del 90 % dels manuscrits hebreus coneguts. Gran part de les fitxes es poden consultar per Internet; lamentablement, per limitacions de pressupost, el projecte de passar totes les fitxes de cartolina a format electrònic està aturat.

Israel Library Network Sites. http://libnet.ac.il/~libnet/malmad-israelnet.htm.— Enllaços a totes les biblioteques universitàries i de centre d'investigació d'Israel.

Karlsruher Virtueller Katalog. http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.— Meta search interface for books and serials in libraries all over the world. More than 500 milion publications. [Last visited 07.11.2013]

LibDex. The Library Index. http://www.libdex.com/.— Cercador d'adreces de biblioteques.

Library of Congress (Washington). http://lcweb.loc.gov/.— També enllaços a molts altres catàlegs de biblioteques.

Library of the Jewish Theological Seminary of America. http://www.jtsa.edu/library/.— Funciona amb el programa Aleph, que permet fer cerques en hebreu.

National Library of Israel (Jersualem). http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/Pages/default.aspx. [Last visited 18.01.2014]

OCLC FirstSearch (Online Computer Library Centre). http://gilligan.uk.oclc.org/.— OCLC combina els catàlegs de centenars de biblioteques d'arreu del món i ofereix accés a bases de dades generals i especialitzades. Cal estar subscrit al servei; s'hi accedeix normalment, per tant, a través de biblioteques que hi estan subscrites.

Rachel. Réseau Européen des Bibliothèques Judaica et Hebraica (REBJH) / The on-line catalog of the European Network of Judaica and Hebraica Libraries (París). http://www.rachelnet.net/.— It contains 200,000 entries in the field of Jewish culture, representing the holdings of the member libraries. [19.10.2005]

UCLA Library (University of California, Los Angeles). http://www.library.ucla.edu/.

Unione Romana Biblioteche Eclesiastiche. http://www.urbe.it/.


Back to contents | Versió en català