En construcció

21. Israel (general information on present-day Israel, including Hebrew courses)

A Guide to Israel and its Holy Sites (Camp S'dei Chemed International). http://www.campsci.com/iguide/.— Web que prepara la publicació d'un llibre a cura de rabí Eli Teitelbaum i rabí Leibel Reznick. [18.02.2005]

About Judaisme (dins About.com). http://hebrew.about.com/.— Informació diversa sobre judaisme, Israel i llengua hebrea. [18.02.2005]

Biblical Language Center Home Page. http://www.biblicalulpan.org/.— Ulpan per a l'aprenenentatge de l'hebreu bíblic. També fan ocasionalment cursos d'arameu. Venen materials, amb un enfocament pedagògic interessant, per a l'aprenentatge de l'hebreu bíblic, de l'arameu i del grec koiné (diversos CD d'àudio i llibrets; se'n poden provar mostres, integrades per so i dibuixos, en línia). [18.02.2005]

Christian Information Center (Jerusalem). http://www.cicts.org/. [18.02.2005]

Go Israel. web site. http://www.goisrael.com/.— Pàgina oficial del Ministeri de Turisme d'Israel. D'entrada apareix en anglès per als turistes nord-americans, però per mitjà del quadre de text desplegable «Traveling from another country» es pot obtenir la informació en altres llengües, entre les quals el castellà [26.06.2005]

The Hitchhikers Guide to Israel Programs (World Zionist Organization). http://www.wzo.org.il/en/programs/.— Informació sobre estades en ulpans i altres centres d'estudi a Israel. [18.02.2005]

iGuide. Your Guide to Israeli Internet. http://www.iguide.co.il/.— En anglès i en hebreu. [18.02.2005]

Israel Infotour. Israeli Tourism &Recreation Website. http://www.infotour.co.il/.— Lloc oficial del Ministeri de Turisme d'Israel, en col·laboració amb les Pàgines Grogues. [18.02.2005]

Middle East (pàgina hostatjada en la web de Timberlake Christian Schools, Linchburg, Va.). http://www.tcs4u.org/tmv/world/middle_east.html.— Enllaços a altres pàgines d'informació sobre Israel i l'Orient Pròxim. [18.02.2005]

Middel East and Jewish Studies: Israel (Universitat de Col�mbia, N. Y.). http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/mideast/cuvlm/Israel.html. [18.02.2005]

Palestine Remembered. The Home of All Ethnically Cleansed Palestinians. http://www.palestineremembered.com/. [08.01.2005]

Virtual Jerusalem. http://www.virtualjerusalem.com/.— Portal de judaisme i informació d'Israel. Des del punt de vista tècnic, destaquen les vistes en 360º (IPIX) de diversos paisatges d'Israel. [18.02.2005]


Back to contents | Versió en català