En construcció

23. Fonts to read and write Hebrew and Greek texts

Els nous sistemes operatius de la plataforma Windows (des de Windows 95, però d'una manera més completa: Windows NT, Windows 2000 i Windows XP) i Macintosh (OS X, no els sistemes operatius anteriors) ja tenen suport per al joc de caràcters Unicode o ISO/IEC 10646. Aquest joc de caràcters ja té definits més de cent mil caràcters i té capacitat per a gairebé dos milions de caràcters, de manera que pot incloure sense problemes els caràcters dels diversos sistemes d'escriptura actuals i del passat. Fins ara, cada fabricant de fonts hebrees o gregues feia servir les seves pròpies codificacions i el traspàs d'un document, no solament d'una plataforma a l'altra, sinó fins i tot d'un programa a l'altre, comportava normalment que els caràcters no es mantinguessin correctament. A partir del moment que els diversos fabricants es vagin adaptant a la nova norma (i en aquests moments s'està avançant molt en aquest sentit), aquests problemes desapareixeran.(1)

 

Si disposeu de qualsevol dels sistemes operatius indicats en el paràgraf anterior i voleu llegir les pàgines web amb text hebreu o grec sense problemes, podeu seguir les instruccions que trobareu en les adreces http://www.stoa.org/unicode/ (pàgina de Patrick Rourke) i http://www.qsm.co.il/Hebrew/hebrew.htm (pàgina de Jonathan Rosenne). Hi trobareu informació, sobretot en la primera, sobre els navegadors que necessiteu (Netscape 6 o posterior; M. Internet Explorer 5 o posterior) i com els heu de configurar.

 

Si disposeu de versions més antigues de Windows (per exemple, 3.1) o dels navegadors, podeu consultar la pàgina http://www.stanford.edu/~nadav/hebrew.html.

 

Si voleu escriure en grec o hebreu (o fent servir altres alfabets no llatins) i feu servir la plataforma Windows, és molt convenient que us actualitzeu a Windows 2000 o XP, ja que Windows 95, 98 i ME no ofereixen prou suport per a l'escriptura usant el joc Unicode. Els documents que escriviu fent servir el joc de caràcters Unicode mantindran els caràcters dins els ordinadors, sistemes operatius i programes que comparteixin el nou joc Unicode (els quals s'espera que seran la majoria d'aquí a poc temps), encara que es transfereixin d'un ordinador o programa a un altre.

 

Actualment, dins Windows 2000 i XP es pot escriure en grec clàssic amb les fonts Arial Unicode MS, Times New Roman i Palatino Linotype i el teclat Grec politònic. Es pot escriure hebreu sense vocalitzar amb les fonts Arial Unicode MS, Arial i Times New Roman. Es preveu que cap a la fi de l'any 2002 Microsoft hagi incorporat el grec i l'hebreu a unes quantes fonts més. Per a escriure hebreu vocalitzat cal fer servir algun teclat no subministrat per Microsoft (vegeu la pàgina 24). Per a escriure text seguit en hebreu, amb correcte canvi de línia, cal fer servir programes que disposin d'aquesta característica, com Microsoft Word 2000 o Classical Text Editor; la versió 10 de WordPerfect, superior en alguns altres aspectes al processador Microsoft Word, no disposa, en canvi, d'aquesta característica. Amb Microsoft Word XP també es poden fer servir les fonts siríaques de Beth Mardutho esmentades a continuació.

 

Aquestes són algunes de les adreces d'Internet més interessants per a fonts Unicode i anteriors:

Beth Mardutho, The Syriac Institute. http://www.bethmardutho.org/.— Fonts siríaques Unicode per a Windows 2000 i XP. Per a fer-les servir, cal Windows 2000 amb M. Office XP instal·lat o bé Windows XP. Gratuïtes.

BibleWorks. http://www.bibleworks.com/ (vegeu la pàgina 30).— Les fonts hebrea i grega del programa es poden descarregar gratuïtament del lloc web i es poden fer servir d'acord amb les condicions indicades en la pàgina http://www.bibleworks.com/fonts.html. La font grega té el defecte que els accents i esperits no queden sempre ben centrats. Els usuaris del programa disposen d'un editor de textos dins del mateix programa, des del qual poden exportar el text a un processador de textos, i també poden fer servir una macro per a escriure en hebreu amb el processador Microsoft Word. No segueixen encara la norma Unicode.

Downloadable Fonts (pàgina de Jim West). http://web.infoave.net/~jwest/fonts.html.— Gratuïtes.

Font Research (Luc Devroye, Mont-real). http://jeff.cs.mcgill.ca/~luc/fontresearch.html.

Font Pages (Luc Devroye, Mont-real). http://jeff.cs.mcgill.ca/~luc/fonts.html.

Fonts for Scholars (pàgina de David J. Perry). http://scholarsfonts.net/.

Fonts in Cyberspace (Summer Institute of Linguistics). http://www.sil.org/computing/fonts/.— Enllaços a llocs web que tenen fonts. Cobreixen tota mena de llengües.

Gentium (Victor Gaultney, Universitat de Reading, Anglaterra). http://www.sil.org/~gaultney/gentium/index.html.— Font Unicode gratuïta, de gran qualitalitat, que inclou tota mena de caràcters llatins especials i diacrítics, grec antic i modern i AFI.

GreekKeys (American Philological Association). http://ist-socrates.berkeley.edu/~pinax/unicodeMac.html#AthenaUnicode/.— Font New Athena Unicode per a Windows i Macintosh, i controlador de teclat (substitueix l'antiga Athena Unicode, de Jeffrey Rusten, que havia deixat de distribuir-se a finals del 2002).

Jaghbub Font Package (Knut S. Vikør). http://www.hf-fak.uib.no/smi/ksv/jaghbub.html.— Fonts gratuïtes per a text transliterat; dissenyades principalment per a l'àrab, són també útils per a l'hebreu i altres llengües. Per a Macintosh.

Linguist's Software. http://www.linguistsoftware.com/.— Fonts per a tota mena de llengües. Plataformes Windows i Macintosh; el pas dels documents d'una plataforma a l'altra es fa sense problemes. De pagament. Disseny excel·lent, almenys pel que fa a les fonts hebrees i grega. Molta varietat d'estils. Disposen de l'única font hebrea/aramea que coneixem amb vocalització superior (babilònica i palestinenca), a part de la font SP Damascus, de disseny poc atractiu (vegeu, més avall, SP Fonts). Les últimes versions d'aquestes fonts (desembre 2002) segueixen la norma Unicode (encara no la font hebrea/aramea amb vocalització superior).

The Scriptorium (pàgina personal de Jack Kilmon). http://www.historian.net/.— Fonts per a Windows (en projecte, per a Macintosh) de llengües antigues (hebreu, arameu, fenici, moabita, grec, copte, llatí, ugarític, etc.) en diversos estils epigràfics i paleogràfics (per exemple, lletra paleohebrea cursiva dels òstracons de Laquix, llatina minúscula carolíngia dels segles viii-xi, uncial grega del còdex sinaític). Gratuïtes. No segueixen la norma Unicode.

SIL fonts (Summer Institute of Linguistics). http://www.sil.org/computing/fonts/Lang/silfonts.html.— Tipus de lletra excel·lents per a Macintosh i PC; el pas dels documents d'una plataforma a l'altra es fa sense problemes. Gratuïtes. Els paquets «SIL Greek Font System» i «SIL Hebrew Font System» inclouen documentació completíssima, teclats còmodes per a introduir els caràcters (vegeu Keyman, pàgina 24) i una utilitat per a poder escriure l'hebreu de dreta a esquerra («Friendly Right to Left Editor»); la font hebrea inclou accents masorètics. Altres fonts: «Sil Apparatus» (caràcters per als aparats de les edicions crítiques bíbliques), «SIL Encore Fonts», de pagament ($ 100): més de mil sis-cents caràcters fonètics i símbols lingüístics per a crear tipus de lletra propis. «Nastaliq Navees», de pagament ($ 75) per a l'àrab i l'urdú. Durant els últims mesos de l'any 2002 han aparegut les següents fonts Unicode, amb els corresponents teclats i documentació: «SIL Hebrew Unicode Font System», «Galatia SIL Greek Unicode» i «SIL IPA Unicode (beta)».

NEW! The Society of Biblical Literature. http://www.sbl-site.org/educational/biblicalfonts.aspx.— New free Unicode fonts, developed with the assistance of Tiro Typeworks, to foster biblical scholarship. The first font which has been released (November 2004) is the excellent SBL Hebrew font (proper positioning of accents, etc.). The Society will continue to distribute a collection of legacy biblical fonts developed by James Adair; see next paragraph. [10.02.2009]

SP Fonts (pàgina de James R. Adair, actual propietari de les fonts). http://rosetta.reltech.org/TC/fonts/.— Eren propietat de Scholars Press (d'on prenen el nom) fins que aquesta empresa va desaparèixer. Dissenyades per a la web (A Journal of Biblical Textual Criticism), també són útils per a la impressió. Grec, hebreu, copte, siríac. Per a Macintosh i PC; el pas dels documents d'una plataforma a l'altra es fa sense problemes. Gratuïtes, almenys per a l'ús privat. La font hebrea/aramea «SP Damascus», de disseny molt pobre, té vocalització superior (vegeu, però, una font millor amb vocalització superior en el paràgraf anterior sobre les fonts del SIL). No segueixen la norma Unicode.

Unicode. http://www.unicode.org/.— Totes les taules de caràcters Unicode i informació tècnica completa.

Unicode Support in Your Browser. Does Your Browser Support Multi-language? (James Kass). http://home.att.net/~jameskass/.— Fonts Unicode Code 2000 i Code 2001, de domini públic, i altres recursos per a Unicode.1. Una explicació senzilla sobre Unicode i els avantatges que comporta per a escriure grec o hebreu la podeu trobar en la pàgina http://www.galaxie.com/html/unicode.htm (Galaxie Software).


Back to contents | Versió en català