24. Controladors de teclat

Per a escriure text en hebreu, grec o altres alfabets diferents del llatí, no n'hi ha prou amb les fonts que contenen els caràcters adequats. Cal diposar d'alguna eina informàtica que ens permeti introduir els caràcters en el text fent ús del teclat físic que normalment fem servir per a introduir caràcters llatins; anomenem aquestes eines controladors de teclat o, simplement, teclats. Com ja hem dit en la pàgina anterior, el Windows a partir de les versions 2000 i XP inclou controladors de teclat per a l'hebreu (les vocals no s’introdueixen amb comoditat) i per al grec clàssic o politònic (també per al grec modern); també a partir del Windows XP o Windows 2000 amb Microsoft Word XP es disposa de controlador de teclat per al siríac. Algunes de les fonts de la pàgina anterior hem vist que se subministraven amb el corresponent controlador de teclat.

 

Recomanem: per a l’hebreu bíblic, el teclat Tiro (disposició dels caràcters com en el teclat israelià) o SIL (disposició dels caràcters hebreus en els llocs on en el teclat llatí hi ha caràcters llatins que hi tenen relació, p. ex., ק = Q, י = Y) descarregables de la pàgina de fonts bíbliques de la Society of Biblical Literature; per al grec (fent servir un teclat físic espanyol), el teclat Euclides, i per a la transcripció o transliteració de l’hebreu, el grec i altres llengües (fent servir un teclat fisic espanyol) el teclat CatTransU (que substitueix, amb grans avantatges, el teclat espanyol estàndard del Windows).

 

Per a qui vulgui crear els seus propis teclats per a Windows, són especialment interessants els següents tres programes referenciats en aquesta mateixa pàgina: Microsoft Keyboard Layout Creator (per a crear teclats integrables amb els altres teclats estàndard del Windows; els caràcters especials s’introdueixen o bé amb les tecles modificadors, com Majúscules o AltGr, o bé prement primer una tecla morta, com les tecles d’accent, i després la tecla del caràcter base); MultiKey, i Keyman (aquest últim, de pagament).

Antioch Classical Languages Utility (Ralph Hancock's). http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm.— Utilitat que permet escriure grec clàssic i hebreu en Microsoft Word. Inclou controladors de teclat programables per al grec i l’hebreu, un sistema per a manejar els diacrítics i punts vocàlics, i una font amb tots els caràcters necessaris, a més de utilitats per a convertir documents en molts altres formats. [Últ. visita 30.12.2010]

Euclides Grec Politònic (Universitat de Barcelona). http://www.ub.edu/filologiagrega/electra/euclides/.— Controlador de teclat que permet introduir els caràcters del grec clàssic, especialment els que tenen més d’un diacrític, d’una manera còmoda, de fàcil memorització, fent servir el teclat físic espanyol del Windows. Per a Windows 32 bits i Unicode. [Últ. visita 31.12.2010]

Fontboard (Gyula Zsigri). http://zsigri.tripod.com/fontboard/.— Controladors per a escriure hebreu bíblic (i altres llengües) en Windows (a partir de Windows 95 i només fins a Windows XP). Gratuïts. Enllaços a webs de fonts, teclats i altres utilitats. «Ja no dono suport a Fontboard. Els controladors de teclat no funcionen amb Windows Vista, 7 o posteriro.» [Últ. visita 31.12.2010]

Keyman (Tavultesoft). http://www.tavultesoft.com/. —Keyman Desktop és un excel·lent i utilíssim programa que carrega en el Windows els controladors de teclat necessaris per a poder introduir el text en els diversos alfabets. Inclou imatges en pantalla dels teclats i s’integra amb la barra de teclats del Windows. Ofereix suport per a Unicode. Es poden descarregar controladors deteclats d’Internet. Keyman Developer permet crear controladors de teclat, de manera senzilla o fent servir un potent llenguatge de programació. S’inclouen les eines per a desenvolupar, provar i distribuir els teclats. 30 dies de prova gratuïta. [Últ. visita 31.12.2010]

Microsoft Keyboard Layout Creator. http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb9646655.— Programa gratuït per a crear controladors de teclat per a Windows (32 bits i 64 bits). Es pot modificar un dels teclats estàndards del Windows i a partir d’aquí crear un nou teclat. El teclat resultant es pot distribuir (gratuïtametn) per a ser instal·lat en altres ordinadors. [Últ. visita 31.12.2010]

MultiKey (de Stefan Hagel, Viena, Àustria). http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/.— Programa gratuït per a escriure alfabet llatí amb diacrítics, grec clàssic, hebreu, àrab, etc. Suport per a Unicode en molts programes de Windows. Disposicions de teclat predefinides per a 18 alfabets Unicode i diverses altres disposicions per a codificacions antigues de teclats. Es poden modificar les disposicions predefinides o crear-ne de noves. S’hi inclou una font grega Unicode. Manuals en anglès, italià i castellà. Canvi automàtic de teclat si es fa servir amb el processador de textos Classical Text Editor. [Últ. visita 31.12.2010]

PopCharPro (Uni Softweare Plus, Hegenberg, Àustria). http://www.unisoft.co.at/products/popchar.html.— Per a Macintosh. «PopChar facilita la introducció de caràcters poc usuals sense haver de recordar combinacions de tecles. Quan es necessita un caràcter especial, PopChar està disponible per a ajudar. Feu clicen la P dela barra de menús per a presentar una taula de caràcters; seleccioneu el caràcter desitjat i immediatament apareixerà en el document.» Suport per a Unicode. De pagament. [Últ. visita 31.12.2010]

Typing Hebrew Point (Niqud) in Windows and Word (Joanthan Rosenne). http://www.qsm.co.il/Hebrew/wniqud.htm.— Instruccions per a escriure les vocals hebrees utilitzant el teclat estàndard hebrew (israelià) del Windows.. [Últ. visita 31.12.2010]

Windows Keyboard Layouts (Microsoft). https://docs.microsoft.com/en-us/globalization/windows-keyboard-layouts.— En aquesta pàgina es poden consultar les disposicions dels diversos teclats Windows. [Últ. visita 23.03.2020]


Torna a l'índex | English version