26. Programes de reconeixement de caràcters (OCR)

Dagesh Pro OCR (distribuït per TES, Torah Educational Software, vegeu la pàgina 22). http://www.jewishsoftware.com/products/315.asp.— Funciona en combinació amb el processador de textos Dagesh Pro (vegeu la pàgina 25). Reconeix text en hebreu, en ídix i en diverses llengües europees. Té diccionaris hebreu i anglès i separa en una sola passada el text hebreu de l'anglès. Per a Windows 95 o posterior.

DocNest (World Language Resources, vegeu la pàgina 22). http://www.worldlanguage.com/Products/41803.htm.— Només per a text hebreu. Per a Windows 95 o posterior (amb suport per a hebreu).

Ligature (distribuït per TES, Torah Educational Software, vegeu la pàgina 22). http://www.jewishsoftware.com/products/224.asp.— El més potent, i també, de molt, el més car, dels programes de reconeixement de caràcters que incloem en aquesta breu llista. Reconeix text, també barrejat, en hebreu i en qualsevol llengua d'Europa occidental. Es pot entrenar perquè reconegui text escrit en qualsevol de les llengües reconegudes pel Windows. Per a Windows 95 o posterior (amb suport per a hebreu).

Otiot Plus (World Language Resources, vegeu la pàgina 22). http://www.worldlanguage.com/Products/41804.htm.— Reconeix l'hebreu i l'anglès, en text barrejat. Per a Windows 3.1 o posterior (amb suport per a hebreu).


Torna a l'índex | English version