28. Programes gratuïts per a aprendre o repassar vocabulari hebreu i grec

S'han de descarregar i instal·lar.

FlashWorks (Teknia Language Tools). http://www.teknia.com/tekniasoftware/software/.— Programa per a la memorització del vocabulari hebreu de l'Antic Testament i grec del Nou Testament. Versions per a Windows i Macintosh.

ParseWorks (Teknia Language Tools). http://www.teknia.com/tekniasoftware/software/.— Programa d'exercicis de gramàtica de grec bíblic, basat en Bill Mounce, The basics of Biblical Greek. Versions per a Windows i Macintosh.

QuickMem Greek (Darren Twa). http://headthirst.com/.— Programa per a aprendre vocabulari grec del Nou Testament, basat en Bruce M. Metzger, Lexical aids for students of New Testament Greek, Gran Rapids, Mich.: Baker Book House, 3a ed., 1997. Per a Windows.

Wordbase Greek (Dag Kihlman). http://www.algonet.se/~kihlman/greek.html.— Programa per a aprendre grec del Nou Testament. Per a Windows.

NOU! WocabWorks (Karl R. B. Jones). http://www.aireville.fsnet.co.uk/vocabworks/.— Programa per a la memorització de vocabulari de qualsevol llengua. Configurable, tot i que inclou diversos conjunts ja predefinits: hebreu de l'Antic Testament (classificat segons dos manuals diferents), grec del Nou Testament (classificat segons dos manuals diferents), arameu, alfabet ugarític, alfabet paleohebreu, etc. Diferents tipus de test. Per a Windows. [18.02.2005]


Torna a l'índex | English version