En construcció

29. Commercial programmes for learning Hebrew with the use of CD-ROMs

Observeu que, d'acord amb l'àmbit que ens hem fixat per a aquest web, no s'inclouen en aquesta pàgina cursos que fan servir com a suport CD d'àudio, igual que no s'hi inclouen cursos amb cassets.

Easy Hebrew Correspondence Course. http://www.easyhebrew.com/.— S'aparta una mica dels altres perquè es tracta d'un curs per correspondència complet, amb cassets o discos compactes, llibres, exàmens i correcció i assessorament per part d'un tutor.

E-Z Hebrew Phrases (TES, Torah Educational Software, vegeu la pàgina 22). http://www.jewishsoftware.com/products/70.asp.— Hi ha mil frases d'hebreu modern classificades en unes seixanta categories. Per a Windows 95 o superior i Macintosh.

Flash! Pro 2001 (Ken Penner, Hamilton, Canadà). http://socserv.socsci.mcmaster.ca/westerholm/flash/.— Programa per a l'aprenentatge de vocabulari. Conté tot el grec del Nou Testament, tot l'hebreu i l'arameu de l'Antic Testament, hebreu modern... Totalment configurable: l'usuari pot triar, per exemple, de repassar el vocabulari que apareix en uns determinats capítols de la Bíblia, que apareix un mínim de x vegades en el text i que la setmana anterior no va saber... Molt útil, per tant, com a complement de les classes per als estudiants: per a preparar-les o per a repassar el que s'hi ha explicat. En fase beta, encara.

GreekFlash Pro (Paradigm Software Development). http://paradigm-sw.com/.— Per a l'aprenentatge del vocabulari grec del Nou Testament (tres mil paraules). Inclou so. Configurable. Per a Windows.

Hammoreh. Hebrew Grammar Tutorial (Gramcord Institute, Vancouver, Wash.). http://www.gramcord.org/hammoreh.htm.— Bon programa de gramàtica hebrea bíblica, a base de color i animacions. Basat en DOS, funciona també sota Windows.

Hebrew Tutor; Greek Tutor (Parsons Technology). http://www.parsonschurch.com/. Comercialitzats també per TES, Torah Educational Software (vegeu la pàgina 22). http://www.jewishsoftware.com/products/76.asp.— Cursos d'iniciació a l'hebreu i al grec, respectivament; aprenentatge de les primeres mil paraules i de gramàtica. Amb so. Pronunciació americana. Per a Windows 95 o superior.

I Can Read the Bible in Hebrew (Lev Software, EUA). http://www.levsoftware.com/.— CD-ROM que conté el text complet de la Bíblia hebrea. El programa pronuncia i mostra el text hebreu síl·laba per síl·laba. Es pot escollir una veu femenina o masculina. Es poden imprimir versetes del text hebreu amb transliteració o sense.

Language now! (Lingua. Software for All the World's Languages, Holmfirth, Regne Unit). http://www.lingua-uk.com/.— Curs per a aprendre hebreu. Fins a deu mil paraules. Per a Windows i Macintosh.

Méthode d'Hébreu Moderne (Softissimo, París). http://www.softissimo.com/. Per a Windows i Macintosh.

Modern Hebrew (Davka Corporation). http://www.davka.com/.— Per a Windows i Macintosh.

Visual Education. http://www.vis-ed.com/lang.html.— Fitxes de vocabulari per a aprendre grec bíblic, grec clàssic, hebreu bíblic, hebreu modern.


Back to contents | Versió en català