3. Portals i altres llocs web generals sobre Bíblia i Orient Pròxim antic


Vegeu també la pàgina 12, «Biblioteques i textos electrònics en línia».

The Bible and Interpretation (Paul V. M. Flesher, & al., University of Wyoming, Depart. of Religion). http://www.bibleinterp.com/.— «Dedicated to delivering the latest news, features, editorials, commentary, archaeological interpretation and excavations relevant to the study of the Bible for the public and biblical scholars.»

Bible Study Tools (dins Croswalk.com). http://www.biblestudytools.net/.

Bible Translation. http://www.geocities.com/bible_translation/.

Bible-Links Page (Wieland Willker, Universität Bremen, Alemanya). http://www-user.uni-bremen.de/~wie/bibel.html#mail.— Enllaços abundants i al dia. [Últ. visita 01.01.2011]

BiblePlaces.com (Todd Bolen). http://www.bibleplaces.com/.— Fotografies i descripcions de llocs d'Israel, Jordània, Egipte, Turquia i Grècia, amb especial èmfasi en l'arqueologia bíblica, la geografia i la història.

Biblical History (Universitat Hebrea de Jerusalem. The Dinur Center for Research in Jewish History. The Jewish History Resource Center). http://www.hum.huji.ac.il/dinur/Internetresources/historyresources/biblical_studies.htm.— Llista d'enllaços a articles, textos bíblics, revistes electròniques i altres recursos.

Biblical Studies on the Web. http://www.bsw.org/.— Revista electrònica. Cerca d'articles publicats en revistes electròniques (entre altres, Biblica). Múltiples enllaços: a revistes electròniques, catàlegs de biblioteques, etc.

Biblical Studies Resources (Jim West). http://web.infoave.net/~jwest/.

Catholic Biblical Federation. http://www.febic.org/.— Text en anglès, alemany, francès i castellà.

Fundación Épsilon (Ediciones El Almendro de Córdoba, S. L.). http://www.elalmendro.org/epsilon/portada.htm.— Aquesta fundació, no vinculada a cap institució o confessionalitat religiosa, té com a objectiu la investigació filològica i la divulgació del coneixement del Nou Testament i altres documents fundadors del cristianisme primitiu. Conté articles sobre el Nou Testament i teologia bíblica, articles sobre el país de Jesús, comentaris a l'evangeli seguint l'any litúrgic, enllaços, etc.

Inquiries into Biblical Languages (David L.Washburn). http://www.nyx.net/~dwashbur/.— Abundants enllaços classificats i comentats.

International Bible Society (cristians evangèlics). http://www.gospelcom.net/ibs/ (pàgina en espanyol: http://www.gospelcom.net/ibs/sp/).

International Organization for Targumic Studies. http://targum.org/ o bé http://www.tulane.edu/~ntcs/IOTS/.

Informations-Stelle für Alt-Testamentliche Exegese (ISATEX) (Institut für Theologie und Sozialethik, Darmstadt, Alemanya). http://www.isatex.de/.— Portal amb cercador, especialitzat en exegesi de l'Antic Testament. Aturat per reformes. [Últ. visita 01.01.2011]

Internet Christian Library (abans Institute of Christian Leadership). http://www.iclnet.org/.— Guia de recursos, organitzacions, bíblies i altres textos, etc., a Internet.

Internet Resources for the Study and Teaching of Theology. http://info.ox.ac.uk/ctitext/theology/.— Conté un apartat dedicat a la Bíblia.

Links Católicos Mn. http://www.esglesia.org/.— Té un apartat amb molts enllaços de «Biblia» i l'advertència que «muchos de los links que aparecen son interconfesionales o protestantes»; un altre de «Tierra Santa» i un altre de «Pàgines catòliques en català». [Últ. visita 13.02.2005]

The New Testament Gateway (Mark Goodacre, Department of Religion, Duke University). http://www.ntgateway.com/.— [Últ. visita 01.01.2011]

Resources for New Testament Studies (Rodney J. Decker). http://faculty.bbc.edu/RDecker/rd_rsrc.htm.

Resource Pages for Biblical Studies (Torrey Seland, Professor of New Testament Studies, School of Mission and Theology, Stavanger, Noruega). http://www.torreys.org/bible/.— Una de les millors pàgines de recursos per a l'estudi de la Bíblia. [Últ. visita 01.01.2011]

Scriptures.com (M. A. Markham). http://www.scriptures.com/.— Bíblies en línia, descarregables, en format àudio, i altres recursos per a l'estudi del text bíblic. [Últ. visita 01.01.2011]

Society of Biblical Literature (EUA). http://www.sbl-site.org/.— Consulta en línia de la Review of Biblical Literature (crítiques de llibres). Els membres de la societat tenen també accés en línia a: Journal of Biblical Literature i Semeia.

United Bible Societies. http://www.biblesociety.org/.— Text disponible també en castellà i en francès. Inclou bibliografia bíblica abundant comentada, especialment pensada per als traductors de la Bíblia.

West Semitic Research Project (University of Southern California School of Religion, Los Angeles, Ca.). http://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/.


Torna a l'índex | English version