En construcció

30. Free downloadable Bible study software packages with electronic concordances

The Clementine Vulgate Project. http://http://vulsearch.sourceforge.net/.— The full text of the Clementine Vulgate (1598), freely available online. The full text is available to browse, search or download online. Also: VulSearch 4.2: a freely downloadable program for Windows to view the Clementine Vulgate Bible with the Douay–Rheims translation side-by-side, with fast full-text searching of both bibles, bookmarks, integrated Latin dictionary, etc. [Last visited 05.02.2013]

The Hebrew Text of the Tanach (dins el servidor Shamash; vegeu la pàgina 2). http://shamash.org/tanach/text.html.— Enllaços, comentats, a diferents llocs on es poden descarregar programes de concordances del text bíblic hebreu.

The Holy Bible Web Site (Zeitun-eg.org). http://www.geocities.com/Athens/7084/ o bé http://www.zeitun-eg.org/.— Nou versions bíbliques descarregables, amb programa de cerca, primers pares de l'Església en format WinHelp, etc.

The Holy Bible. Authorized King James Version. http://www.bibkjv.com/.

The Sword Project (The CrossWire Bible Society ). http://www.crosswire.org/sword/.— El programa de domini públic més seriós amb concordances bíbliques dels que es poden trobar a Internet. Més de dues-centes versions (incloses hebrees i gregues) en més de cinquanta llengües diferents. El programa es pot obtenir en codi font, de manera que el puguin aprofitar els programadors i les societats bíbliques per a escriure els nous programes de concordances bíbliques amb més facilitat. Tota la feina és feta per voluntaris. [18.02.2005]


Back to contents | Versió en català