30. Programes amb concordances electròniques per a l'estudi del text bíblic, descarregables gratuïtament d'Internet

The Clementine Vulgate Project. http://http://vulsearch.sourceforge.net/.— Accés en línia gratuït al text complet de la Vulgata clementina (1598). El text es pot consultar, fer-hi cerques i descarregar en línia. També: VulSearch 4.2: programa gratuït descarregable per a consultar la Vulgata clementina en paral·lel amb la versió anglesa Douay–Rheims amb facilitats per a la cerca en les dues versions, punts, diccionari llatí integrat, etc. [Últ. visita 05.02.2013]

The Hebrew Text of the Tanach (dins el servidor Shamash; vegeu la pàgina 2). http://shamash.org/tanach/text.html.— Enllaços, comentats, a diferents llocs on es poden descarregar programes de concordances del text bíblic hebreu.

The Holy Bible Web Site (Zeitun-eg.org). http://www.geocities.com/Athens/7084/ o bé http://www.zeitun-eg.org/.— Nou versions bíbliques descarregables, amb programa de cerca, primers pares de l'Església en format WinHelp, etc.

The Holy Bible. Authorized King James Version. http://www.bibkjv.com/.

The Sword Project (The CrossWire Bible Society ). http://www.crosswire.org/sword/.— El programa de domini públic més seriós amb concordances bíbliques dels que es poden trobar a Internet. Més de dues-centes versions (incloses hebrees i gregues) en més de cinquanta llengües diferents. El programa es pot obtenir en codi font, de manera que el puguin aprofitar els programadors i les societats bíbliques per a escriure els nous programes de concordances bíbliques amb més facilitat. Tota la feina és feta per voluntaris. [18.02.2005]


Torna a l'índex | English version