31. Programes comercials, amb concordances electròniques, per a l’estudi del text bíblic

Els programes d'anàlisi del text bíblic de què disposem actualment, constituïts per unes potentíssimes concordances electròniques, els textos originals analitzats morfològicament, una col·lecció de versions, i diverses eines accessòries (diccionaris, etc.), constitueixen segurament l'eina més important que la informàtica ha aportat a la investigació bíblica; el biblista actual difícilment en pot prescindir. Hi ha molts programes d'aquest tipus; a continuació n'esmentem només els tres més potents i també, per motius obvis, un de senzill que inclou només una versió de la Bíblia al català. Una informació i avaluació sobre alguns d'aquests programes es pot trobar en l'apartat Software Bíblico de la pàgina personal del traductor Rubén Gómez: http://www2.infotelecom.es/~rubeng/.

BibleWorks (Norfolk, Va., EUA). http://www.bibleworks.com/.— El millor programa de l'entorn Windows per a l'estudi seriós del text bíblic, especialment en les llengües originals i en les antigues versions grega (Setanta), aramea (Targum) i llatina (Vulgata). A partir de la versió 6 inclou alguns textos no bíblics, com l'obra de Flavi Josep o els escrits de Qumran.(1) Pot funcionar també en ordinador Macintosh instal·lant prèviament el programa emulador VirtualPC. Inclou una versió catalana, amb notes: Bíblia catalana. Traducció interconfessional (BCI). [25.02.2005]

Accordance (Oak Tree Software). http://www.oaksoft.com/.— El millor programa de l'entorn Macintosh per a l'estudi seriós del text bíblic, especialment en les llengües originals.(2)

Logos BibleSofware. Series X; Libronix Digital Library System (abans: Logos Library System; Logos Research Systems). http://www.logos.com/.— Programa amb una capacitat de cerca en els textos originals inferior a la dels dos anteriors, però que, en contrapartida, disposa d'una extensa biblioteca electrònica complementària de textos bíblics i teològics (diccionaris, enciclopèdies, gramàtiques, comentaris, etc.) que l'usuari pot anar afegint segons les seves necessitats d'estudi i disponibilitats econòmiques. En la pàgina 32 esmentem algunes d'aquestes obres. Es pot escollir que els principals menús apareguin en llengua catalana. De la versió 2.1.f, n'existeix una traducció i adaptació al castellà (menús, ajuda, manual), amb el nom de Compubiblia (http://www.sociedadbiblica.org/cdbiblia/), mancada, però, d'alguna de les funcions més avançades del programa (per exemple, cerca morfològica).(3) També cal tenir en compte que enla nova versió, anomenada Series X, es preveu incorporar-hi la BCI (Bíblica Catalana Interconfessional). [25.02.2005]

La Bíblia. BCI. Bíblia catalana. Traducció interconfessional en CD-ROM (Associació Bíblica de Catalunya). http://www.fut.es/~abcat/. Distribuït per Editorial Claret, http://www.claret.es (vegeu la pàgina 18).— Conté el text d'aquesta versió catalana, amb notes, introduccions i vocabulari. Anotacions de l'usuari. Cerca per referència, per mots (que poden estar truncats per l'inici o per l'acabament) i per text lliure. Possibilitat de limitar la cerca a un o diversos llibres bíblics. [25.02.2005]1. Vegeu Pere Casanellas, «Bíblia i filologia. BibleWorks 5: noves eines per a l'anàlisi lingüística de la Bíblia», Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya, núm. 74 (desembre 2001), p. 45-49; ídem, «La nova versió 6 del programa BibleWorks i les sorprenents possibilitats d'Internet», Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya, núm. 83 (març 2004), p. 35-39, i Rubén Gómez, Guía pràctica del software bíblico, Terrassa, Clie, 2000, especialment p. 209-227.

2. Vegeu Rubén Gómez, Guía, especialment p. 193-208.

3. Vegeu Rubén Gómez, Guía, especialment p. 229-240.


Torna a l’índex | English version