32. Altres bases de dades en CD-ROM

Totes són de pagament.

Anchor Bible Dictionary (Logos Bible Software). http://www.logos.com/.— S'integra en el Logos Library System (vegeu la pàgina 30); per a Windows. Sense dibuixos, ni fotografies, ni mapes.

Biblical Archaelogist (Ezekiel Publishing, Inc., Washington). http://www.biblicalarchaeologist.com/.— Volums 40-55 (1977-1992).

Catalogue de l'École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (Brill). http://www.brill.nl/.— Inclou les fitxes dels articles de revistes i miscel·lànies. S'integra en el Logos Library System (vegeu la pàgina 30); per a Windows.

The Dead See Scrolls Electronic Reference Library (preparat per Ancient Research and Mormon Studies, Universitat Brigham Young, Provo, Utah; comercialitzat per Brill). http://www.brill.nl/.— Textos no bíblics dels manuscrits del Mar Mort i versió anglesa, indexats. Alguns fragments de manuscrits reproduïts en digitalització d'alta resolució.

Encyclopædia Judaica. Edició en CD-ROM (distribuïda per Davka Corporation). http://www.davka.com/.— Inclou els setze volums de la primera edició i els deu volums complementaris integrats. Multimèdia: inclou fotografies, mapes, música. Es pot cercar el text dels articles. Per a trobar aquest programa dins el web de Davka, podeu seguir els enllaços: Shop Now > Software Index. [17.02.2005]

Judaic Classics Deluxe Edition (Davka Corporation). http://www.davka.com/.— Bíblia hebrea i comentaris, Targum Onqelós, Talmud, Càbala, Midraix, obres halàquiques (Mišne Tora, Šulxan `arukh...), etc. Exclusivament en hebreu. Per a Windows i Macintosh. Per a trobar aquest programa dins el web de Davka, podeu seguir els enllaços: Shop Now > Software Index. [17.02.2005]

Ma'agarim. Diccionari històric de la llengua hebrea. Secció de literatura antiga. Base de dades. Del segle II aC a mitjan segle IX dC (en hebreu; Acadèmia de la Llengua Hebrea). http://hebrew-academy.huji.ac.il/english2.html.— Lemmatitzat. S'hi poden fer cerques sobre tot el corpus o limitades a una o diverses obres.

Responsa Project CD-ROM (Universitat de Bar-Ilan, Israel). http://www.biu.ac.il/JH/Responsa/. Distribuït per TES, Torah Educational Software, http://www.jewishsoftware.com/.— Bíblia hebrea i comentaris, Talmud i comentaris, Midraix, obres halàquiques, Responsa, obres de Nahmànides, etc. Textos en hebreu. Els menús i el manual es poden escollir en anglès o hebreu. La base de dades més completa de textos judaics juntament amb The Torah CD-ROM Library, que si bé conté alguns textos més (per exemple, Targums i comentaris a la Torà), té un programa de cerca menys complet.

The Soncino Midrash Rabbah (Davka Corporation). http://www.davka.com/. — En anglès i hebreu. Per a Windows i Macintosh. Per a trobar aquest programa dins el web de Davka, podeu seguir els enllaços: Shop Now > Software Index. [17.02.2005]

The Soncino Talmud (Davka Corporation). http://www.davka.com/.— En anglès i hebreu. Per a Windows i Macintosh. Per a trobar aquest programa dins el web de Davka, podeu seguir els enllaços: Shop Now > Software Index. [17.02.2005]

The Torah CD-ROM Library = Ha-Taqlitor ha-Torani (The Computerized Library of Jewish Books, Disk Books Systems Ltd.). http://members.aol.com/DBS111/.— CD que contenen la Bíblia hebrea i comentaris, Talmud i comentaris, Targums, Midraix, obres halàquiques (Mišne Tora, Šulxan `arukh...), Càbala, obres de Nahmànides, etc. Textos en hebreu. Els menús i el manual es poden escollir en anglès o hebreu.

Word Biblical Commentary on CD-ROM. The 54 volume edition. (Nelson Electronic Publishing). http://www.nelsonreference.com/.— S'integra en el Logos Library System (vegeu la pàgina 30); per a Windows.


Torna a l'índex | English version