4. Associacions i institucions catalanes d'estudi i divulgació de la Bíblia i el judaisme


Abadia de Montserrat. http://www.abadiamontserrat.cat/.— Sobre la biblioteca, vegeu la pàgina 17. [Últ. visita 18.01.2012]

Associació Bíblica de Catalunya. http://www.abcat.org/. [Últ. visita 12.05.2015]

Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel (ARCCI). http://arcci.cat/.— Associació dedicada a la promoció de les relacions culturals entre Catalunya i Israel, mitjançant conferències, concerts, exposicions, cursos d'hebreu, gestió d'estades en quibuts, etc. [Últ. visita 12.05.2015]

Centre Bonastruc ça Porta (Girona). Vegeu, més avall, Patronat Municipal «Call de Girona».

Comunidad Israelita de Barcelona. http://www.cibonline.org/. [Últ. visita 18.01.2012]

Comunitat Israelita de Mallorca. http://members.fortunecity.com/elcall/mallorca.html. [Últ. visita 18.01.2012]

Comunitat Jueva Atid de Catalunya. http://www.atid.es.— Comunitat jueva reformista nascuda a Barcelona l’any 1992 per a promooure la vida jueva i els seus valors culturals, educatius, socials i religiosos. [Últ. visita 12.05.2015]

Comunidad Jueva Progressista Bet Shalom de Catalunya a Barcelona. http://www.betshalom.cat/. [Últ. visita 12.05.2015]

Corpus Biblicum Catalanicum (Associació Bíblica de Catalunya). http://cbcat.abcat.cat/.— Edició crítica de totes les versions bíbliques catalanes i textos directament relacionats amb la Bíblia, inèdits o publicats, des dels inicis (segle XIII) fins a l’any 1900. [Últ. visita 12.05.2015]

Departament de Filologia Semítica (Universitat de Barcelona). http://stel.ub.edu/hebreu/ca. [Últ. visita 12.05.2015]

Fundació Baruch Spinoza (Barcelona). Versió catalana: https://sites.google.com/site/fundaciobaruchspinoza/. Versió espanyola: .http://www.fundacionbaruchspinoza.org/. [Últ. visita 12.05.2015]

Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (IBEC). http://www.ibec.cat/. [Últ. visita 12.05.2015]

Institut d’Estudis Nahmànides (Girona). Vegeu, més avall, Patronat Municipal «Call de Girona».

Institut Privat d’Estudis Món Juïc (Barcelona). http://www.institutmonjuic.cat/. [Últ. visita 12.05.2015]

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. http://www.iscreb.org/.— Cursos de teologia (amb algunes assignatures de Bíblia) per Internet. [Últ. visita 12.05.2015]

MUHBA El Call (Museu d’Història de Barcelona). http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/195.— «Inaugurat el març de 2015, el MUHBA El Call és el millor punt de partida per conèixer com vivia la comunitat jueva barcelonina en temps medievals.» [Últ. visita 12.05.2015]

Patronat Municipal «Call de Girona», Museu d'Història dels Jueus, Institut d'Estudis Nahmànides. http://www.girona.cat/call/cat/index.php.— El Patronat, el Museu i l'Institut tenen la seu en el Centre Bonastruc ça Porta. [Últ. visita 12.05.2015]

Societat Catalana d'Estudis Hebraics (societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans). http://scehb.iec.cat/. [Últ. visita 12.05.2015]


Torna a l'índex | English version