En construcció

5. Hebrew


Vegeu també la pàgina 12, «Biblioteques i textos electrònics en línia».

Acadèmia de la Llengua Hebrea (Jerusalem). http://hebrew-academy.huji.ac.il/ o bé http://sites.huji.ac.il/ivrit/.— Text en hebreu i en anglès.

The Alternative Hebrew Dictionary (part de The Alternative Dictionaries, Hans-Christian Holm). http://www.notam02.no/~hcholm/altlang/ht/Hebrew.html.— Brevíssim diccionari de slang.

Ancient Hebrew Research Center (Reading, Pa.). http://www.geocities.com/ancient_hebrew/.— Curs d'iniciació a l'hebreu, amb so. Però amb alguns errors.

Atar ha-Bayit ha-Metargem ha-Yisre'eli = Israeli Translator's Home Page (Avi Bidan). http://translation-il.freeservers.com/.— Recursos per al traductor israelià. En hebreu, llevat del directori de traductors.

Babylon. http://www.babylon.com/.— Diccionari hebreu en línia. De pagament.

Biblical Hebrew (Jonathan Went, Norwich, Gran Bretanya). http://www.biblicalhebrew.com/.— Cursos i materials diversos per a l'estudi de l'hebreu.

Foundation Stone. Learn Hebrew for Free. http://foundationstone.com.au/.— Lliçons i materials gratuïts per a l'aprenentatge de l'hebreu. S'han de descarregar.

Hebrew Abbreviations (Biblioteca de la Universitat de Princeton, N. J. http://infoshare1.princeton.edu/katmandu/hebrew/open.html.

Hebrew Language at the University of Texas at Austin. http://www.laits.utexas.edu/hebrew/.— Materials diversos per a l'aprenentatge de l'hebreu modern i bíblic, incloent-hi vídeos. [13.02.2005]

Hebrew Language Learning Resources (Universitat de Nova York). http://www.nyu.edu/acf/multilingual/hebrew/helearn.html.

A Hebrew Word a Day. http://www.milingua.com/a_moreInfo/aHebrewWordInfo.htm.— Cal subscripció. Després es rep cada dia, de dilluns a divendres, un missatge explicant cada vegada un nou mot de l'hebreu bíblic o modern, amb bons exemples d'ús dels mots i altres explicacions, com l'etimologia del mot o relació amb paraules de la mateixa família. Enllaç al web, on es poden sentir els mots i les frases d'exemple. Excel·lent per a aprendre o repassar vocabulari hebreu. [13.02.2005]

Introduction to Modern Hebrew (M. Pasternak en el servidor de Blackboard, Inc.). http://www.blackboard.com/courses/HEB101/.— Curs d'hebreu elemental en línia, basat en «Hevenu Shalom Aleikhem» d'Aviv Ekroni i Rafi Banai.

LanguageGuide.org. http://www.languageguide.org/.— Lloc web sense ànim lucratiu, construït amb l'ajuda de voluntaris. Excel·lents guies de vocabulari i fraseologia de diverses llengües, entre les quals l'hebreu, amb dibuixos i so (pronunciació de mots i frases). Interfície en diverses llengües, entre les quals el castellà (aquesta, incompleta). [14.02.2005]

Learn Hebrew (Jacob Richman). http://www.learn-hebrew.co.il/.— Hebrew-English. Hébreu-Français. Hebreo-Español. Hebreews-Nederlands. ?????-????? . “It has been my goal to create a site that would help you learn new Hebrew words easly. There are 46 learning topics to choose from with over 1,700 Hebrew words and phrases. Additional topics may be added in the future.” [10.10.2006]

Ma'agar ha-`Ivrit ha-Medubberet be-Israel = The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (Universitat de Tel-Aviv). http://www.tau.ac.il/humanities/semitic/cosih.html.— En construcció. Text en hebreu i en anglès.

Ma'agar ha-Munnaxim = Hebrew Terms Database (Acadèmia de la Llengua Hebrea). http://hebrew-terms.huji.ac.il/.— Consulta de terminologia en línia. El text de les pàgines és en hebreu. Es poden fer les consultes entrant termes en hebreu, en anglès o en llatí (en el cas de la terminologia de les ciències naturals).

Mif`al ha-Millon ha-Histori la-Lašon ha-`Ivrit [= Projecte del Diccionari històric de la llengua hebrea] (Acadèmia de la Llengua Hebrea). http://hebrew-academy.huji.ac.il/dictionary1.html.— En hebreu.

Milingua. Hebrew for English speackers. http://www.milingua.com/.— Portal excel·lent per a l'aprenentatge de l'hebreu. Part dels materials són gratuïts; vegeu més amunt «A Hebrew Word a Day». [13.02.2005]

Passing Phrase (Eli Birnbaum, The Jewish Agency for Israel). http://www.jafi.org.il/phrase/ o bé http://www.learnhebrew.org.il/.— Cada setmana una nova frase feta, comentada i que es pot sentir. Possibilitat de subscripció per a rebre per correu cada setmana la breu lliçó.

Rav Millim (Israel). http://www.ravmilim.co.il/.— El diccionari més complet de definicions hebreu (de Yaacov Choueka, 6 volums impresos), ara en línia i amb traducció a l'anglès i de l'anglès a l'hebreu. Cal subscripció, de pagament.

Semantics of Ancient Hebrew Database (projecte coordinat per Takamitsu Muraoka, Universitat de Leiden). http://www.ed.ac.uk/~dreimer/SAHD/.

Starting with Aleph (JeMM Productions). An On-line Course in Hebrew Reading and Jewish Values. http://ejemm.com/aleph/.— Amb so.

Travlang (Travlang, Inc.). http://www3.travlang.com/.— Recursos per a l'aprenentatge de llengües, entre les quals la llengua hebrea. Vocabularis en línia i amb so.

Yamada Language Center. WWW Guide: Hebrew (Universitat d'Oregon). http://babel.uoregon.edu/yamada/guides/hebrew.html.


Back to contents | Versió en català