5. Llengua hebrea


Vegeu també la pàgina 12, «Biblioteques i textos electrònics en línia».

Acadèmia de la Llengua Hebrea (Jerusalem). http://hebrew-academy.huji.ac.il/ o bé http://sites.huji.ac.il/ivrit/.— Text en hebreu i en anglès.

The Alternative Hebrew Dictionary (part de The Alternative Dictionaries, Hans-Christian Holm). http://www.notam02.no/~hcholm/altlang/ht/Hebrew.html.— Brevíssim diccionari de slang.

Ancient Hebrew Research Center (Reading, Pa.). http://www.geocities.com/ancient_hebrew/.— Curs d'iniciació a l'hebreu, amb so. Però amb alguns errors.

Atar ha-Bayit ha-Metargem ha-Yisre'eli = Israeli Translator's Home Page (Avi Bidan). http://translation-il.freeservers.com/.— Recursos per al traductor israelià. En hebreu, llevat del directori de traductors.

Babylon. http://www.babylon.com/.— Diccionari hebreu en línia. De pagament.

Biblical Hebrew (Jonathan Went, Norwich, Gran Bretanya). http://www.biblicalhebrew.com/.— Cursos i materials diversos per a l'estudi de l'hebreu.

Foundation Stone. Learn Hebrew for Free. http://foundationstone.com.au/.— Lliçons i materials gratuïts per a l'aprenentatge de l'hebreu. S'han de descarregar.

Hebrew Abbreviations (Biblioteca de la Universitat de Princeton, N. J. http://infoshare1.princeton.edu/katmandu/hebrew/open.html.

Hebrew Language at the University of Texas at Austin. http://www.laits.utexas.edu/hebrew/.— Materials diversos per a l'aprenentatge de l'hebreu modern i bíblic, incloent-hi vídeos. [13.02.2005]

Hebrew Language Learning Resources (Universitat de Nova York). http://www.nyu.edu/acf/multilingual/hebrew/helearn.html.

A Hebrew Word a Day. http://www.milingua.com/a_moreInfo/aHebrewWordInfo.htm.— Cal subscripció. Després es rep cada dia, de dilluns a divendres, un missatge explicant cada vegada un nou mot de l'hebreu bíblic o modern, amb bons exemples d'ús dels mots i altres explicacions, com l'etimologia del mot o relació amb paraules de la mateixa família. Enllaç al web, on es poden sentir els mots i les frases d'exemple. Excel·lent per a aprendre o repassar vocabulari hebreu. [13.02.2005]

Introduction to Modern Hebrew (M. Pasternak en el servidor de Blackboard, Inc.). http://www.blackboard.com/courses/HEB101/.— Curs d'hebreu elemental en línia, basat en «Hevenu Shalom Aleikhem» d'Aviv Ekroni i Rafi Banai.

LanguageGuide.org. http://www.languageguide.org/.— Lloc web sense ànim lucratiu, construït amb l'ajuda de voluntaris. Excel·lents guies de vocabulari i fraseologia de diverses llengües, entre les quals l'hebreu, amb dibuixos i so (pronunciació de mots i frases). Interfície en diverses llengües, entre les quals el castellà (aquesta, incompleta). [14.02.2005]

Learn Hebrew (Jacob Richman). http://www.learn-hebrew.co.il/.— Hebrew-English. Hébreu-Français. Hebreo-Español. Hebreews-Nederlands. ?????-????? . «El meu propòsit ha estat crear un lloc web que us ajudi a aprendre fàcilment nou vocabulari hebreu. Es pot escollir entre 46 temes d'aprenentatge, que inclouen més de 1.700 paraules i frases. En el futur s'hi podran incloure nous temes.» [10.10.2006]

Ma'agar ha-`Ivrit ha-Medubberet be-Israel = The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (Universitat de Tel-Aviv). http://www.tau.ac.il/humanities/semitic/cosih.html.— En construcció. Text en hebreu i en anglès.

Ma'agar ha-Munnaxim = Hebrew Terms Database (Acadèmia de la Llengua Hebrea). http://hebrew-terms.huji.ac.il/.— Consulta de terminologia en línia. El text de les pàgines és en hebreu. Es poden fer les consultes entrant termes en hebreu, en anglès o en llatí (en el cas de la terminologia de les ciències naturals).

Mif`al ha-Millon ha-Histori la-Lašon ha-`Ivrit [= Projecte del Diccionari històric de la llengua hebrea] (Acadèmia de la Llengua Hebrea). http://hebrew-academy.huji.ac.il/dictionary1.html.— En hebreu.

Milingua. Hebrew for English speackers. http://www.milingua.com/.— Portal excel·lent per a l'aprenentatge de l'hebreu. Part dels materials són gratuïts; vegeu més amunt «A Hebrew Word a Day». [13.02.2005]

Passing Phrase (Eli Birnbaum, The Jewish Agency for Israel). http://www.jafi.org.il/phrase/ o bé http://www.learnhebrew.org.il/.— Cada setmana una nova frase feta, comentada i que es pot sentir. Possibilitat de subscripció per a rebre per correu cada setmana la breu lliçó.

Rav Millim (Israel). http://www.ravmilim.co.il/.— El diccionari més complet de definicions hebreu (de Yaacov Choueka, 6 volums impresos), ara en línia i amb traducció a l'anglès i de l'anglès a l'hebreu. Cal subscripció, de pagament.

Semantics of Ancient Hebrew Database (projecte coordinat per Takamitsu Muraoka, Universitat de Leiden). http://www.ed.ac.uk/~dreimer/SAHD/.

Starting with Aleph (JeMM Productions). An On-line Course in Hebrew Reading and Jewish Values. http://ejemm.com/aleph/.— Amb so.

Travlang (Travlang, Inc.). http://www3.travlang.com/.— Recursos per a l'aprenentatge de llengües, entre les quals la llengua hebrea. Vocabularis en línia i amb so.

Yamada Language Center. WWW Guide: Hebrew (Universitat d'Oregon). http://babel.uoregon.edu/yamada/guides/hebrew.html.


Torna a l'índex | English version