6. Arameu i siríac. Targums, Peixita


Aramaic Bible Translation Project (Victor N. Alexander). http://www.v-a.com/bible/aramaic.html. [Últ. visita 29.10.2011]

Assyria Online. http://www.aina.org/aol/.— Comunitat de llengua neoaramea. [Últ. visita 29.10.2011]

Beth Mardutho: The Syriac Institute (seu actual a Nova Jersey). http://www.bethmardutho.org/.— Promou l’estudi i la preservació de la cultura i la llengua siríaques. [Últ. visita 29.10.2011]

Beth Suryoyo Assyrian. http://www.bethsuryoyo.com/.— Comunitat de llengua neoaramea. [Últ. visita 30.10.2011]

The Comprehensive Aramaic Lexicon Project (Stephen A. Kaufman, Joseph A. Fitzmyer i Michael Sokoloff; seu al Hebrew Union College de Cincinnati). http://cal.huc.edu/.— «Base de dades textual de tots els dialectes aramaics des de l’inici del segle IX aC fins al segle XIII dC, actualment amb una base de dades d’aproximadament 2,5 milions de paraules analitzades morfològicament i un conjunt d’eines electròniques associades per a l’anàlisi i manipulació de les dades, amb la finalitat última de crear un diccionari complet de la llengua.» Inclou un «Mòdul d’Estudis del Targum» i extensa bibliografia. [Últ. visita 21.06.2019]

Critical Edition of Targum Samuel (Targum Institute, Universitat Protestant de Teologia, Kampen). http://www.targum.nl/. [Últ. visita 30.10.2011]

International Organization for Targumic Studies. http://targum.info/iots/. [Últ. visita 30.10.2011]

Jastrow, Marcus. A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic literature. London, 1903 (Tyndale House, Residencial Centre for Biblical Research, Cambridge). http://www.tyndalearchive.com/tabs/jastrow/. [Últ. visita 31.10.2011]

Jennings, William. Lexicon to the Syriac New Testament (Peshitta). Oxford, 1926 (Net Bible Library, Donetsk, Ucraïna). http://bible.zoxt.net/syrlex/syrl.htm/. [Últ. visita 31.10.2011]

Learn Assyrian OnLine (Robert Oshana, Chicago, Il.). http://www.learnassyrian.com/.— Materials per a aprendre siríac i enllaços, tot elaborat per cristians assiris. [Últ. visita 30.10.2011]

Newsletter for Targumic and Cognate Studies. http://www.targum.info.—Òrgan oficial de la International Organization for Targumic Studies. Inclou textos targúmics i bibliografia. [Últ. visita 30.10.2011]

Niniveh On Line. http://www.nineveh.com/.— Comunitat de llengua neoaramea. [Últ. visita 30.10.2011]

The Old Text in Syriac According to the Peshitta Version (Peshitta Institute & Comprehensive Aramaic Lexicon). http://cal1.cn.huc.edu/Peshitta.notice.html. [Últ. visita 30.10.2011]

Payne Smith, J. (Mrs. Margoliouth). A compendious Syriac dictionary founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith. Oxford, 1903 (Net Bible Library, Donetsk, Ukraine). http://bible.zoxt.net/syr/syr.htm/. [Últ. visita 31.10.2011]

Payne Smith, J. (Mrs. Margoliouth). A compendious Syriac dictionary founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith. Oxford, 1903 (Tyndale House, Residencial Centre for Biblical Research, Cambridge). http://www.tyndalearchive.com//TABS/PayneSmith/index.htm. [Últ. visita 31.10.2011]

Peshitta Institute (Universitat de Leiden). http://www.hum.leiden.edu/religion/research/peshitta-institute/introduction.html. [Últ. visita 31.10.2011]

Syriac Orthodox Resources. http://sor.cua.edu/Links/index.html.— Abundància d’enllaços. [Últ. visita 30.10.2011]

The Taylor–Schechter Genizah Research Unit (Biblioteca de la Universitat de Cambridge). http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter/.— Informació sobre els manuscripts recuperats de la sinagoga Ben Ezra de Fustat, Vell Caire, el 1897-1898 per l’investigador de Cambridge Solomon Schechter. La base de dades GOLD inclou catalogació, informació bibliogràfica i imatges digitals de fragments, alguns en arameu. [Últ. visita 30.10.2011]

Targum Institute (Universitat Protestant de Teologia, Kampen). http://www.targum.nl/. [Últ. visita 30.10.2011]

Targum Manuscript Database (Targum Institute, Universitat Protestant de Teologia, Kampen). http://www.targum.nl/. [Últ. visita 30.10.2011]


Torna a l'índex | English version