9. Fenici


A Bequest Unearthed, Phoenicia = Un legado revelado, Fenicia (Salim George Khalaf, N. C.). http://phoenicia.org/.— «El recull web més ampli en tot el món de recursos i estudis fenicis.— 1.900 pàgines amb més d’un milió de visitants per any i amb 90.000 enllaços que hi remeten.» [Últ. visita 31.10.2011]

Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (Universidad Complutense de Madrid). http://www.cefyp.es/. [Últ. visita 31.10.2011]

«Bibliography» (Al Mashriq / The Levant, Børre Ludvigsen, Halden Noruega). http://almashriq.hiof.no/general/000.generalities/010.bibliography/011.bibliographies/phoenicia_biblio.txt. [Últ. visita 31.10.2011]


Torna a l'índex | English version