PUBLICACIONS DE PERE CASANELLAS
(no s’hi inclouen ressenyes)


1.  Traductologia. Transliteració i transcripció, principalment de l’hebreu
2.  Estudi i edició de les antigues versions bíbliques catalanes
   2.1.  Edicions
   2.2.  Estudis i articles diversos
   2.3.  Concordances electròniques i índexs de mots
3.  Bíblia: traducció del text bíblic, estudis sobre el context del Nou Testament i altres
4. El Targum (versions antigues de l’Antic Testament a l’arameu)
5.  Traducció d’altres textos antics
6.  Traducció de llengües modernes
7.  Llengua catalana
8.  Judaisme. Història i cultura dels jueus
9.  Altres
10.  Direcció i edició de revistes i coŀleccions

→ Retorn a la pàgina personal de Pere Casanellas


1.  Traductologia. Transliteració i transcripció, principalment de l’hebreu

«La transliteració de l’hebreu en caràcters llatins». Anuari de Filologia. Estudis hebreus i arameus (Barcelona), 16, secció E (1993), pp. 168-174.

«La transcri pció al català dels noms propis bíblics grafiats en grec: l’accent». En: Raurell, Frederic; Roure, Damià; Tragan, Pius-Ramon (eds.), Tradició i traducció de la Paraula. Misceŀlà­nia Guiu Camps. Montserrat: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, ISBN 84-7826-426-4, pp. 377-391.— En coŀlaboració amb Joan Alberich i Mariné.

«Transliteració i transcripció de l’hebreu: Eines, propostes, qüestions pendents». Ponència a les XXXV Jornades de Biblistes de Catalunya (Lloret de Mar, 2-4 de gener de 1997)]. Publicada en: Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 58 (desembre 1997), pp. 5-72.— Revisat i molt ampliat en: «Transcripció i transliteració de l’hebreu. Una nova proposta» (2001) (vegeu més avall).

«La traducció de l’hebreu bíblic». Ponència a les I Jornades de Traducció de Vic: «La traducció filosòfica», organitzades pel Departament de Filosofia (UAB) i la Facultat de Traducció i Interpretació d’Osona (EUV) (Vic, 3-4 d’abril de 1997).— Pendent de publicació.

International Organisation for Standardisation. ISO/FDIS 259-3:(E).Information and documentation. Conversion of Hebrew Characters into Latin Characters. Part 3: Phonemic Conversion. Versió 3.3. 1998-01-12.— Coŀlaborador en la redacció de la norma.

«Bíblia i filologia: La lletra jota en les transcripcions de l’hebreu». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 69 (setembre 2000), pp. 21-24.

«Bíblia i filologia: Els asquenazites i els sefardites». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 72 (juny 2001), pp. 53-58.

«Transcripció i transliteració de l’hebreu. Una nova proposta». En: El text: lectures i història, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Associació Bíblica de Catatalunya, 2001 (Coŀl. Scripta Biblica; 3), ISBN 84-8415-292-8, pp. 233-371. Separata amb errates corregides: Separata Casanellas: CasanellasP-TranslTranscHebreu-UnaNovaProposta-ErratesCorregides.pdf

Institut d’Estudis Catalans, Secció  Filològica, «Proposta de transcripció de l’hebreu en textos escrits en català». En: ídem, Documents de la Secció Filològica, IV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003, ISBN 84-7283-665-7, pp. 41-71. En línia: <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000285/00000076.pdf>— Actuació com a ponent i redactor.

«Tècniques de traducció en la Bíblia del segle xiv». Ponència presentada a la Reunió Científica «Les Veus del Sagrat» (Universitat de Lleida, 8 i 10 d’octubre del 2008). Publicada en: Xavier Terrado; Flocel Sabaté. Les veus del sagrat. Lleida: Pagès Editors, 2014, pp. 35-64. Separata: Separata Casanellas: CasanellasPere_TècniquesTraduccióBíbliaSegleXIV

«La traduzione della Bibbia Catalana Interconfessionale». Amb una presentació d’Antonio Pinna (Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna). Fedales. Quaderno di Attualità e Cultura Sarda (Càller), num. 1 (juny 2011), pp. 50-57. Separata: Pere Casanellas: La traduzione della Bibblia Catalana Interconfessionale.— Conté una part de l’article referenciat a continuació.

«L’esperienza della Bíblia Catalana Interconfessional (BCI)». Ponència al congrés Lingua, Cultura e Fede. Per una traduzione in sardo della Bibbia e dei testi liturgici. Convegno di Studi (Càller: Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Fondazione Culturale Sardinia, Regione Autonoma della Sardegna, 17-18 de desembre del 2010).— Pendent de publicació.

«Eduard Feliu, primer traductor d’una novel·la hebrea moderna al català». Tamid (Barcelona), 9 (2013), pp. 177-197. DOI 10.243/20.1006.01.33.— En col·laboració amb Joan Ferrer.


2.  Estudi i edició de les antigues versions bíbliques catalanes i de traduccions del català a l’hebreu

2.1.  Edicions

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Transcripció a cura de Jaume Riera i Sans; coŀlació de vulgates catalanollenguadocianes, aparats crítics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas i Bassols; estudi introductori d’Armand Puig i Tàrrech (Corpus Biblicum Catalanicum; 3). Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004. ISBN 84-8415-642-7.— També: preparació i revisió general del volum, maquetació.

Lo Nou Testament. Traducció de Josep Melcior Prat [1832]. Transcripció a cura d’Antoni Coll i Casals; notes de Pere Casanellas i Bassols; estudi introductori de Pau Alegre i Nadal, Carme Capó i Fuster, Antoni Coll i Casals i Pere Casanellas i Bassols; Glossari d’Antoni Coll i Casals i Pere Casanellas i Bassols, revisat per Albert Rossich (Corpus Biblicum Catalanicum; 38). Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008. ISBN 978-84-8415-948-3.— També: preparació i revisió general del volum, maquetació.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibre dels Reis. Transcripció i glossari a cura de Jordi Bruguera i Talleda; notes i introducció a cura de Pere Casanellas i Jordi Bruguera i Talleda; coŀlació de vulgates catalanollenguadocianes a cura de Núria Calafell i Sala (Corpus Biblicum Catalanicum; 6). Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011. ISBN 978-84-9883-361-4.— També: preparació i revisió general del volum, maquetació.


2.2.  Estudis i articles diversos

«De la Bíblia Catalana al Corpus Biblicum Catalanicum: un projecte amb gairebé un segle d’història». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 79 (març 2003), pp. 67-74. Separata Casanellas: De la Bíblia Catalana al Corpus Biblicum Catalanicum.

«La influència hebraica en la Bíblia del segle xiv». Comunicació al II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territori de Llengua Catalana (Barcelona i Cervera, 25-27 d’octubre del 2004). Publicada en: Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona-Cervera, del 25 al 27 d’octubre de 2004). Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2005, ISBN 84-393-6431-8, pp. 365-374.— Edició tipogràficament molt defectuosa. Publicada de nou en edició totalment corregida en: Revista Catalana de Teologia (Barcelona), 31 (2006), pp. 347-358. En línia: <http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/71534/104035>.

«El Corpus Biblicum Catalanicum: un antic tresor que finalment comença a ser explotat». Llengua & Literatura (Barcelona), 16 (2005), pp. 517-530. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/18528.001/44625>.

«El “Corpus Biblicum Catalanicum”: Filologia catalana i Bíblia». Serra d’Or (Barcelona), núm. 542 (febrer 2005), pp. 87-89.— En coŀlaboració amb Armand Puig i Tàrrech.

«Presentació del Corpus Biblicum Catalanicum (CBCat) i del vol. 3: Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (24 de novembre del 2004). Presentació general del projecte i del volum». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 87 (març 2005), pp. 41-50.

«Josep Melcior Prat i Solà: En el cent cinquantè aniversari de la seva mort». Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 208 (juliol-agost 2005), pp. 3-8.— Correcció d’errata p. 6, lín. 1: Hi diu: «vint mil exemplars»; hi ha de dir: «vuit mil exemplars».

«El Corpus Biblicum Catalanicum i la lexicografia catalana». Comunicació al Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8 al 13 de setembre del 2003). Publicada en: Martí, Sadurní (coord.), & al. Actes del Tretzè Coŀloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003), ISBN 84-8415-846-2, vol. 3 (Biblioteca Abat Oliba; 276). Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, pp. 187-200.

«Bona acollida en el món de les lletres del primer volum publicat del Corpus Biblicum Catalanicum». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 96 (juny 2007), pp. 49-54. En línia, volum sencer: <http://www.abcat.cat/wp-content/uploads/sites/20/2013/10/b96.pdf>.

«Vuit segles de Bíblia en català. De les primeres traduccions manuscrites a les versions informàtiques». Foc Nou (Barcelona), any 34, núm. 402 (octubre 2007), pp. 21-23.— Amb un ampli resum en anglès a les pp. iii-iv: «Eight centuries of the Bible in Catalan: From the first manuscript translations to digital versions».

«Les traduccions catalanes de la Bíblia». Qüestions de Vida Cristiana (Barcelona), núm. 236 (abril 2010), pp. 9-37. En línia: a) Volum sencer: <http://www.fundaciojoanmaragall.org/publicacions-fundacio/la-biblia/> b) Separata: Separata Casanellas: Les traduccions catalanes de la Bíblia. c) Addició (2014) a la pàgina 14 (Saltiri traduït per Joan Roís de Corella):

«Biblia. ßß) Traducciones catalanas». En: Walter Kasper. (dir.). Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica. Edició, presentació i traducció de Marciano Vilanueva Salas. Barcelona: Herder, 2011, ISNB 978-84-254-2556-1, vol. 1, pp. 268-269. Separata: Separata Casanellas: Traducciones catalanas de la Biblia.

«L’edició de la Vulgata en la Bíblia del segle XIV del “Corpus Biblicum Catalanicum” i les vulgates catalanollenguadocianes dels segles XIII-XIV». En: MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; CRUZ PALMA, Óscar de la; FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida (eds.). Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009) (Coŀl. Millenio Medievale 92, Strumenti e Studi n. s. 30). Florència: Sismel, Edizione del Galluzzo, 2011, pp. 1059-1070.

«Medieval Catalan translations of the Bible». Ponència a l’International Medieval Meeting of Lleida, Secció Sacred Voices in Jewish Texts (Lleida, 28-29.06.2011).— Publicat en: Xavier Terrado; Flocel Sabaté. Les veus del sagrat. Lleida: Pagès Editors, 2014, pp. 15-34. Separata: Separata Casanellas: CasanellasPere_MedievalCatalanTranslationsOfTheBible.

«The Hebrew Gospels translated from Catalan». Comunicació al Sixteenth World Congress of Jewish Studies (Jerusalem, 28.07-01.08.2013). — En col·laboració amb Harvey Hames. publicada en: CASANELLAS, Pere – HAMES, Harvey J. «A textual and contextual analysis of the Hebrew Gospels translated from Catalan». Melilah. Manchester Journal of Jewish Studies, 11 (2014), pp. 68-81. En línia: a) Volum sencer i separata: <http://www.melilahjournal.org/p/2014.html> b) Separata: Separata CasanellasP-HamesHJ _A textual and contextual analysis of the Hebrew Gospels translated from catalan.

«Els jueus catalans i les traduccions medievals de la Bíblia». Mot So Razo (Castelló d’Empúries; Girona), 13 (2014), pp. 15-34.— En línia: <https://www.raco.cat/index.php/Msr/article/view/365996/460021>.

«Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid». En: III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos; 2015) [en línia]. Cachoeira, Bahia: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016. ISBN 978-85-61346-96-6. En línia: a) Volum sencer: <https://www.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/anais-eletronicos-2/anais-eletronicos-2015/>. b) Separata: Separata CasanellasPere_HVersionesBíblicasCatalanas_e_Inquisición.

«Du latin au catalan et du catalan à l’hébreu : histoire de la plus ancienne traduction conservée des Évangiles à l’hébreu (xve siècle)». Revue des Études Juives, 179/3-4 (2020), pp. 385-398. Doi: 10.2143/REJ.179.3.3288803. En línia: a) https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=REJ&issue=3&vol=179>. b) Separata: .

«Bible Translation by Jews and Christians in Medieval Catalan-Speaking Territories». Medieval Encounters, 26/4-5 (2020) [= Starczewska, Katarzyna; Eryilmaz, Fatma Sinem. Translating Sacred Texts in Medieval and Early Modern Iberia], pp. 386-414. Doi: 10.1163/15700674-12340080. En línia: a) https://brill.com/view/journals/me/26/4-5/me.26.issue-4-5.xml>. b) Resum i sumari: .


2.3.  Concordances electròniques i índexs de mots

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Concordances del ms. Peiresc. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances3_ExLv_P.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Concordances del ms. Egerton. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances3_ExLv_E.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Concordances del ms. Colbert. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances3_ExLv_C.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Concordances del ms. Peiresc. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances6_1-2Re_P.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Concordances del ms. Egerton. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances6_1-2Re_E.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Concordances del ms. Colbert. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances6_1-2Re_C.pdf>.

Lo Nou Testament: Traducció de Josep Melcior Prat. Concordances. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances38.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Concordances del ms. Peiresc. Amb la col·laboració de Pere Bescós Prat. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2021. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances9_1Par_P.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Concordances del ms. Egerton. Amb la col·laboració de Pere Bescós Prat. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2021. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances9_ParProl-1Par_E.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Concordances del ms. Colbert. Amb la col·laboració de Pere Bescós Prat. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2021. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances9_ParProl-1Par_C.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Concordances del ms. Sevilla. Amb la col·laboració de Pere Bescós Prat. Elaborades amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2021. <http://cbcat.abcat.cat/pdf/Concordances9_1Par_S.pdf>.

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Índex de mots del ms. Peiresc. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index3_ExLv_P.txt>.

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Índex de mots del ms. Egerton. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index3_ExLv_E.txt>.

Bíblia del segle xiv: Èxode. Levític. Índex de mots del ms. Colbert. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index3_ExLv_C.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Índex de mots del ms. Peiresc. Elabort amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index6_1-2Re_P.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Índex de mots del ms. Egerton. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index6_ReProl-1-2Re_E.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer i segon llibres dels Reis. Índex de mots del ms. Colbert. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index6_1-2Re_C.txt>.

Lo Nou Testament: Traducció de Josep Melcior Prat. Índex de mots. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2011. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index38.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Índex de mots del ms. Peiresc. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2016. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index9_1Par_P.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Índex de mots del ms. Egerton. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2016. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index9_ParProl-1Par_E.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Índex de mots del ms. Colbert. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2016. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index9_ParProl-1Par_C.txt>.

Bíblia del segle xiv: Primer llibre dels Paralipòmens. Índex de mots del ms. Sevilla. Elaborat amb l’ajut del programa Classical Text Editor de Stefan Hagel [en línia]. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 2016. <http://cbcat.abcat.cat/txt/Index9_1Par_S.txt>.


3.  Bíblia: traducció del text bíblic, estudis sobre el context del Nou Testament i altres

La Bíblia. Bíblia catalana. Traducció interconfessional. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Editorial Claret; Societats Bíbliques Unides, 1993. ISBN 978-84-9846-280-7, 978-84-8083-204-5.— Traducció de l’hebreu dels llibres de Jonàs, Cohèlet i Nehemies. Traducció de l’hebreu i l’arameu del llibre d’Esdres. Redacció de notes i introduccions per als quatre llibres esmentats. Redacció d’apèndixs (Taula cronològica, Índex de noms de persona). Assessor lingüístic i redactor de les Normes de llengua, d’estil i tipogràfiques per a la BCI. Membre del comitè de redacció. 3a ed., revisada: 1996. 12a ed., revisada: 2008

La Bíblia. Bíblia valenciana. Traducció interconfessional. Barcelona: Editorial Saó; Associació Bíblica de Catalunya; Editorial Claret; Societats Bíbliques Unides, 1996. ISBN 84-88513-09-7.— Membre del comitè d’adaptació de la versió catalana al valencià, juntament amb Antoni López Quiles i Armand Puig i Tàrrech.

«Per a comprendre Jesús i el Nou Testament», sèrie de dotze articles de divulgació publicats en Catequesi (Manresa), núms. 131 (gener-febrer 1996) a 142 (novembre-desembre 1997 (1. La situació política de Palestina entorn del segle i. 2. Grups polítics i religiosos: els essenis i els fariseus. 3. Grups polítics i religiosos: els saduceus, els zelotes i els sicaris, els terapeutes. 4. Les llengües parlades a Palestina en temps de Jesús. 5. El dissabte i la  sinagoga. 6. El temple de Jerusalem: història i estructura. 7. Les principals festes religioses: Pasqua i Pentecosta. 8. Les principals festes religioses: Any Nou, Expiació, Cabanyelles o Tabernacles, Dedicació. 9. La família i el matrimoni. La situació social de la dona. 10. Les antigues traduccions de la Bíblia hebrea. 11. La Llei. Els mestres de la Llei. L’educació. 12. El Sanedrí i els grans sacerdots).

«Les dones de la Bíblia». Ponència a les XXXII Jornades de Biblistes de Catalunya (Lloret de Mar, 27-29 de desembre de 1997). Publicada en: Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya. Suplement núm. 7, Tarragona, 1994, pp. 5-44. Separata: Separata Casanellas: CasanellasPere_DonesBiblia_Separata.pdf.

«El món jueu en temps de Jesús de Natzaret». Conferència pronunciada dins de la Segona Jornada d’Història Antiga (Montserrat, 7 de novembre de 1998). Publicada en: Qüestions de Vida Cristiana (Barcelona; Montserrat), núm. 193 (març 1999), pp. 21-55. Separata: Separata Casanellas: CasanellasPere_MónJueu_QVC1999.pdf.

«Bíblia i filologia: La masora i els masoretes». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 68 (juny 2000), pp. 37-42.


4.  El Targum (versions antigues de l’Antic Testament a l’arameu)

«The People of God in the Targum of Zechariah». Comunicació al IV Congress of the International Organization of Targum Studies (Leiden, 29-30 July 2004).— Pendent de publicació.

«L’obra del Dr. Josep Ribera Florit sobre el Targum, la llengua aramea i el judaisme català». Conferència al III Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona i Perpinyà, 15-18 d’octubre del 2007).— Pendent de publicació en: Actes del III Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona i Perpinyà, 15-18 d’octubre del 2007).

«Bibliografia del Dr. Josep Ribera Florit».— Pendent de publicació en: Actes del III Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona i Perpinyà, 15-18 d’octubre del 2007).

«El substantiu רוּחַ ‘vent, esperit’ en el Targum dels Profetes». Ponència a les L Jornades de Biblistes de Catalunya (Vic, 28-30 desembre 2011).— Publicat en: L’Esperit Sant i la Bíblia (Scripta Biblica; 13). Barcelona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Associació Bíblica de Catalunya, 2013, pp. 107-140. Separata: Separata Casanellas: El substantiu ‘ruah’ ‘vent, sperit’ en el Targum dels Profetes.

«The Use of the Expressions ‘Prophetic Spirit’ and ‘Holy Spirit’ in the Targum and the dating of the Targums». Comunicació al 7th International Meeting of the International Organization for Talmudic Studies (Munic, 7-9.08.2013).— Publicat en Aramaic Studies, 11 (2013), pp. 167-186. DOI: 10.1163/17455227-13110203. Separata: Separata Casanellas: The Use of the Expressions ‘Prophetic Spirit’ and ‘Holy Spirit’ in the Targum and the Dating of the Targums.


5.  Traducció d’altres textos antics

Ritual de l’hagadà de Pasqua: La celebració del sopar pasqual jueu. Introducció, traducció i notes. Barcelona: Editorial Claret, 1997 (Coŀl. Paràbola; 9). ISBN 84-8297-131-X.— En coŀlaboració amb Jordi Gendra.


6.  Traducció de llengües modernes

E. Schillebeeckx: Tempteigs teològics I: Revelació i teologia (Títol original: Theologische Peilingen 1: Openbaring en Theolo­gie). Barcelona: Ed. Nova Terra, 1970.

Louis Evely: L’evangeli sense mites (Títol original: L’Évangile sans mythes). Barcelona: Ed. Estela, 1971.

John Stuart Mill; Harriet Taylor Mill: Ensayos sobre la igualdad sexual (Títol original: Essays on sex equality). Barcelona: Eds. Península, 1973. ISBN 84-297-0874-X.— 2a edició, revisada: Ensayos sobre la igualdad de los sexos. Madrid: Antonio Machado Libros, 2000. (Teoria i Crítica; 2). ISBN 84-7774-752-0.

Isidre Molas: El sistema de partidos políticos en Cataluña 1931-1936 (Títol original: El sistema de partits polítics a Catalunya). Barcelona: Eds. Península, 1974. ISBN 84-297-0930-4.

John Strange: Atles de la Bíblia (Títol original: Bibleatlas). Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret, Societats Bíbliques Unides, 1999. ISBN 84-8297-344-4, 84-8083-063-8.


7.  Llengua catalana

«La normalització lingüística al batxillerat: el català com a llengua pròpia de l’ensenyament». Escola Catalana (Barcelona), 22 (1986), pp. 6-10.— En coŀlaboració amb Joan Gasull.

«L’enquesta sobre l’aplicació de la normalització lingüística als instituts de batxillerat (curs 1984-85)». APLEC. Associació de Professors en Llengua Catalana (Barcelona), núm. 2 (abril 1986), pp. 5-10.— En coŀlaboració amb Joan Gasull.

Història de la llengua catalana. Barcelona: Columna Edicions, 1987 (Coŀl. Capitell; 4). ISBN 84-86433-48-7.— En coŀlaboració amb Lluís Cabruja i M. Àngels Massip. 3a. edició: 1993.

«La normalització lingüística als instituts de batxillerat del Principat». Comunicació al II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). Publicat en: Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, VII: Àrea 6. Ensenyament. Tarragona; Reus: II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 1989, pp. 205-213.— En coŀlaboració amb Joan Gasull i Batlle.

Fonètica i fonologia. Barcelona: Disseny Editorial de Catalunya S.L., 1992. ISBN 84-8034-003-7.— En coŀlaboració amb Isabel Casanellas i Bassols i Rosa Ardid i Borràs. 1a. reimpressió: 1996.

Comentari de text. Barcelona: Disseny Editorial de Catalunya S.L., 1992. ISBN 84-8034-002-9.— En coŀlaboració amb Isabel Casanellas i Bassols, Rosa Ardid i Borràs i M. Àngels Massip i Bonet. 2a. edició: 1994. 1a reimpressió: 1995.

«Tutejar Déu? [Els tractaments de «tu» i de «vós» referits a Déu en les versions catalanes de la Bíblia i en la literatura catalana antiga]». Serra d’Or, 37, núm. 407 (març 1995), pp. 203-205. Text complet, incloent-hi la segona part: .

El comentari de text en les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat. Barcelona: Columna Edicions, 1996. ISBN 84-8300-063-6.— En coŀlaboració amb Isabel Casanellas i Bassols i Rosa Ardid i Borràs.

«Bíblia i filologia: La Bíblia en el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 70 (desembre 2000), pp. 39-42.

Associació Unesco per al diàleg interreligiós. Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya; Angle Editorial, 2004. ISBN 84-96103-58-7.— Assessorament temàtic i filològic en l’àmbit de la tradició jueva.

«Tutejar Déu» [Continuació de l’article publicat a Serra d’Or el març del 1995. Els tractaments de «tu» i de «vós» referits a Déu en la literatura catalana moderna i en les llengües modernes]. Foc Nou (Barcelona), any 33, núm. 392 (desembre 2006), pp. 25-27. Text complet, incloent-hi la primera part: .

Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. 2a edició. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; Edicions 62; Enciclopèdia Catalana, 2007. ISBN 978-84-412-1454-5, 978-84-297-5977-8.— Revisió, com a especialista, de l’àmbit de religió, especialment Bíblia i judaisme. Vegeu: Pere Casanellas i Bassols: Revisió de la primera edició del DIEC: Àmbits de Bíblia i judaisme. Amb un apèndix que conté les Normes per a l’adaptació fònico-gràfica dels mots hebreus al català. Amb la coŀlaboració d’Eduard Feliu i Mabres, Agustí Borrell i Viader, Joan Ferrer i Costa, Ar­mand Puig i Tàr­rech. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Hebraics, Institut d’Estudis Catalans, 2000. (Document intern de l’IEC, no publicat. )

«Noms propis i altres noms catalans en el relat en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 entre fra Pol Cristià i Mossé ben Nahman». Tamid, 10 (2014), pp. 125-145. DOI: 10.2436/20.1006.01.38. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/137352>.


8.  Judaisme. Història i cultura dels jueus

«Bibliografia sobre la història dels jueus de la Corona de Catalunya-Aragó i Provença: 1985-1994». Tamid (Barcelona), 1 (1997), pp. 157-265. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/4912/4911>. — En coŀlaboració amb Eduard Feliu i Mabres.

«Els estudis bíblics i hebraics en l’època d’Internet. Eines informàtiques». Tamid (Barcelona), 3 (2000-2001), pp. 155-202. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/4928/4927>.

«Eduard Feliu i Mabres (1938-2009), l’home i l’obra». En coŀlaboració amb Joan Ferrer. Ponència al IV Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (18-20 d’octubre del 2010). Publicat en: Tessa CALDERS; Esperança VALLS (ed.). Homenatge a Eduard Feliu. IV Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Flaixos Juïcs; 0). Barcelona: Promocions i Publicacions Universitàries, 2010, pp. 9-22. En línia: a) Volum sencer: <http://www.institutmonjuic.cat/files/3-74015-annex/flaixos_juics_2010.pdf> b) Separata: Separata Casanellas-Ferrer: Eduard Feliu.

«Eduard Feliu, les associacions per a l’estudi del judaisme català (ADEJUC, SCHEB) i les revistes Calls i Tamid». Tamid, 8 (2012), pp. 13-16. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/67210/66985>.

«Noms propis i altres noms catalans en el relat en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 entre fra Pol Cristià i Mossé ben Nahman». Tamid, 10 (2014), pp. 125-145. DOI: 10.2436/20.1006.01.3. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/137352>.

«Homenatge a Jaume Riera i Sans (1941-2018) [Amb bibliografia]». Tamid, 15 (2020), pp. 7-31. DOI: 10.2436/20.1006.01.62. En línia: <http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/148132/146116>.


9.  Altres

La gestió administrativa dels centres de batxillerat. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 1985.— En coŀlaboració amb Joana Abellán Molins, & al. (redacció dels capítols i i viii).

«Eines per a escriure en llengües bíbliques». Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona), núm. 113 (gener del 2013), pp. 39-55. En línia: a) Volum sencer: <http://www.abcat.cat/butlleti.htm> b) Separata: .


10.  Direcció i edició de revistes i coŀleccions

Director del Corpus Biblicum Catalanicum.

Membre del Consell de Redacció de la revista Calls (vols. 1 [1986] i 2 [1987] com a membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català; vols. 3 [1988-1989] i 4 [1990] com a membre del nou Consell de Redacció [creat el 07.07.1988]).

Membre del Comitè de Redacció de la revista Tamid, vols. 1 (1997) a 6 (2006-2007).

Director de la revista Tamid, vols. 7 (2011) – 15 (2020).